Interventie MTVP: Implementeren eHealth platforms voor patiënten

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Implementeren eHealth platforms voor patiënten

Deze interventie betreft het toepassen van de digitale middelen in de zorg om de patiënt op afstand te kunnen ondersteunen. Door de inzet van EHealth worden patiënten op afstand ondersteund in hun eigen omgeving.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

De leidraad zegt: ‘Het gebruik van EHealth platforms draagt bij aan de verschuiving naar meer eigen regie naar de patiënt. Minddistrict is een voorbeeld van een E-health platform. Deze E-health catalogus bestaat uit verschillende modules, dagboeken en vragenlijsten die ingezet kunnen worden bij behandeling en/of begeleiding’.

Dat is dus meer dan bijvoorbeeld MijnGezondheid.net of Pharmeon nu biedt. Zo’n platform is meer een combinatie van MGn of Pharmeon, consultvoorbereidende vragenlijsten, Therapieland, VipLive en dergelijke. Idealiter zijn deze functionaliteiten in één platform ondergebracht, zoals het genoemde Minddistrict, maar het is ook mogelijk deze functionaliteit uit meerdere bouwstenen te laten bestaan, zo lang het doel, het ondersteunen van de patiënt maar wordt bereikt. Praktijken stimuleren patiënten gebruik te maken van het platforms en promoten inzage in het dossier.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moeten huisartsenpraktijken een bewijs van afname van deze dienst kunnen overleggen.

Einddoel: de praktijk maakt gebruik van een eHealthplatform (HIS-gelieerd of standalone).

Voorbereiding

Nadere informatie volgt.

Hoe voer je de interventie uit

Nadere informatie volgt.

Scholing

Nadere informatie volgt.

Ter inspiratie

Optimaal gebruik van je patiëntenportaal (Groninger Huisartsen Coöperatie)

Contactpersoon: Jeroen van Embden via mtvp@rijnduin.nl