Interventie MTVP: Implementeren eHealth platforms voor patiënten

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Implementeren eHealth platforms voor patiënten

Deze interventie betreft het toepassen van de digitale middelen in de zorg om de patiënt op afstand te kunnen ondersteunen. Door de inzet van EHealth worden patiënten op afstand ondersteund in hun eigen omgeving.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

De leidraad zegt: ‘Het gebruik van EHealth platforms draagt bij aan de verschuiving naar meer eigen regie van de patiënt. Minddistrict is een voorbeeld van een E-health platform. Deze E-health catalogus bestaat uit verschillende modules, dagboeken en vragenlijsten die ingezet kunnen worden bij behandeling en/of begeleiding’.

Dat is dus meer dan bijvoorbeeld MijnGezondheid.net of Pharmeon nu biedt. Zo’n platform is meer een combinatie van MGn of Pharmeon, consultvoorbereidende vragenlijsten, Therapieland, VipLive en dergelijke. Idealiter zijn deze functionaliteiten in één platform ondergebracht, maar het is ook mogelijk deze functionaliteit uit meerdere bouwstenen te laten bestaan, zo lang het doel, het ondersteunen van de patiënt maar wordt bereikt. Praktijken stimuleren patiënten gebruik te maken van het platforms en promoten inzage in het dossier.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moeten huisartsenpraktijken een bewijs van afname van deze diensten kunnen overleggen (zoals je patiëntenportaal (MGn of Pharmeon), VIPLive en een extra tool zoals MINDD/spreekuur.nl/Therapieland/Minddistrict/Ksyos GGZ. Waarbij de extra tool een element heeft van triage en het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt.

Einddoel: de praktijk maakt gebruik van een gecombineerd eHealthplatform (HIS-gelieerd of standalone).

Voorbereiding

Maak je al gebruik van een patiëntenportaal?

  • Dan is het goed na te gaan welke functionaliteiten je al inzet en waarvoor je ondersteuning wilt bij de implementatie. Of bepaal welke mogelijkheden je wilt benutten, maar wat vanwege bepaalde redenen nog niet is gelukt.
  • Neem allereerst contact op met jouw leverancier om inzicht te krijgen in je gebruik (bijv. door het aanzetten van statistieken) en om na te gaan welke functionaliteiten binnen je licentie vallen. 

Maak je gebruik van Uw Zorg Online?  
Bekijk dan de checklist start online diensten en deze toolkit voor huisartsen.

Maak je gebruik van MijnGezondheid.net?  
Bekijk dan de checklist start online diensten en de pagina op weg met e-Healh.

Maak je nog geen gebruik van een patiëntenportaal?

Informatie over triagetools

Informatie over e-Health platforms GGZ

Hoe voer je de interventie uit

  • Kies één haalbaar doel om mee te starten. Advies: begin klein en neem pas een volgende stap als een activiteit volledig onderdeel is van de dagelijkse praktijk 
  • Tip: maak jouw praktijk geschikt voor patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Bekijk de tips van Pharos (of maak een afspraak voor een praktijkscan) 
  • Kies een startmoment om als praktijk aan de slag te gaan (betrek het hele team!) en benoem één collega binnen de praktijk tot ambassadeur digitale zorg.
  • Kies een vast moment in de maand om het onderwerp te agenderen binnen je praktijk. Wat gaat er goed en wat kan beter?  
  • Neem contact op met je softwareleverancier om te vragen wat ze voor jou kunnen betekenen. 
  • Ervaar je zelf een drempel om met e-health aan de slag te gaan? Maak dan gebruik van de leermiddelen van digivaardigindezorg op deze speciale huisartsenpagina

Ter inspiratie

Lees een interview met een collega-huisarts over digitalisering in de huisartsenzorg. 

Contactpersoon: Jeroen van Embden via mtvp@rijnduin.nl