Interventie MTVP: Positieve Gezondheid

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Positieve Gezondheid

Bij deze interventie volgt het team een training/scholing Positieve Gezondheid. Deze interventie richt zich op het doorvragen en het gesprek breder trekken dan waar de patiënt in eerste instantie voor komt.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Het overgrote deel van de klachten die wordt besproken in de huisartspraktijk heeft geen medische oorzaak. Door een ‘ander gesprek’ te voeren leer je de patiënt kennen, begrijp je de achtergrond en de mogelijke (onderliggende) oorzaken van de zorgvraag. Waar nodig worden protocollen losgelaten en wordt gekeken wat de wensen en behoeften van de patiënt zijn. Afhankelijk van de (onderliggende) zorgvraag wordt gebruik gemaakt van het zorgnetwerk.

De voordelen van deze interventie op een rij:

  • Ander contact met de patiënt en zijn/haar systeem.
  • Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de patiënt met al zijn lichamelijke, psychosociale en spirituele behoeften. Behandeling en begeleiding sluit hierdoor aan bij de patiënt, waarbij meer verantwoordelijkheid en regie bij de patiënt ligt.
  • Meer ruimte in de praktijk door de juiste zorg, op de juiste plek, en/of door de juiste zorgverlener.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet men een bewijs van deelname kunnen overleggen aan een PG-training (deelname aan een training in de afgelopen drie jaar is geldig. Ook de trainingen die de afgelopen jaren zijn aangeboden door REOS en de individuele Zorggroepen) en waar mogelijk samenwerkingsafspraken met het sociaal domein waar PG (of een vergelijkbaar model) wordt gebruikt.

Einddoel: in de praktijk vinden consulten plaats met aandacht voor de dimensies van Positieve Gezondheid. Op basis van deze gesprekken vinden verwijzingen plaats naar het sociaal domein.

Hoe voer je de interventie uit

Voorbereiding

Huisarts Selma Jonkers over Positieve Gezondheid

Animatie Positieve Gezondheid

Toolbox Positieve Gezondheid iPH

Individueel praktijkplan
Neem deze interventie op in het startformulier voor intervisie.

Volgen scholing Positieve Gezondheid

Scholingsdata incompany bij Rijn en Duin voor de training PG van de LHV:
19 september, 10 oktober, 14 november > Deze scholing zit inmiddels vol, mensen kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst via deze link. Bij veel belangstelling organiseren we een tweede training.

Wilt u de scholing buiten Rijn en Duin volgen, dan is dit een optie: Training Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk (LHV).

Training Werken met Positieve Gezondheid (Institute for Positive Health)

Aansluiten bij een Training Positieve Gezondheid georganiseerd door uw wijksamenwerkingsverband. Voor deze scholing verwijzen we u naar uw wijkmanager.

Ondersteunende materialen
Een ‘ander gesprek’ kan helpend zijn wanneer de zorgvraag niet duidelijk is/wordt, doelen niet behaald worden of het contact niet makkelijk verloopt. Met behulp van een gespreksinstrument, passend bij hulpverlener en patiënt, bijvoorbeeld:

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

Ter inspiratie

Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen (Huisarts en Wetenschap)

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

Contactpersoon: Jacqueline Wallaart via mtvp@rijnduin.nl.