Organisatie

HomeOver onsOrganisatie

Rijn en Duin is sinds 1 januari 2023 de regio-organisatie voor multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord.

Rijn en Duin is ontstaan uit het samengaan van de zorggroepen Alphen op één Lijn, Rijncoepel en WSV Support en Knooppunt Ketenzorg. Zorggroep Katwijk is aangesloten als wijksamenwerkingsverband, evenals twintig andere wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) in Zuid-Holland Noord. Samen vormen deze WSV’s de coöperatie Rijn en Duin.

Coöperatie Rijn en Duin kent de volgende statutaire organen:

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV wordt gevormd door de leden van de coöperatie, te weten de aangesloten multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden. De ALV is het hoogste orgaan van de coöperatie.

Bestuur/raad van commissarissen (RvC) 

De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen. Rijn en Duin heeft in aanvang een eenhoofdig bestuur, in de persoon van Pieter Stenger. Lodi Hennink is de voorzitter van de RvC, de andere leden van de RvC zijn Marianne Acampo en Michiel Boersma.

Eerstelijnsraad (ELR)

De Eerstelijnsraad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse monodisciplinaire verenigingen in de regio. De Eerstelijnsraad heeft de taak om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over (para)medisch inhoudelijke zaken. Maarten van Gemeren is de voorzitter van de Eerstelijnsraad van Rijn en Duin, de andere leden zijn Cora Vermeulen, Kirsten Kouwen, Margo Weemaes en Franka Fels.

Cliëntenraad

Bij Rijn en Duin staat goede kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Het perspectief van patiënten / inwoners vinden we daarbij erg belangrijk. De cliëntenraad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt vanuit het perspectief van inwoners advies uit aan het bestuur van Rijn en Duin. De cliëntenraad van Rijn en Duin bestaat uit Maria Roodenburg (interim-voorzitter), Liesbeth Hazenoot, Bram Bouwman en Michèle Pollen-van der Zee.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De PVT behartigt de belangen van het personeel en praat mee over het organisatie- en personeelsbeleid. Zo zet de PVT zich vooral in voor voldoende werkoverleg, goede arbeidsomstandigheden, naleving van de regels rond arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden, diversiteit in het aannamebeleid en gelijke behandeling en beloning van werkenden. De PVT bestaat uit Jonathan Baldi (voorzitter), Wilma Biemond (vice-voorzitter), Erwina Cerimovic (secretaris) en Arina Verdoes (lid). Eén plek in de PVT is momenteel vacant.