Missie en visie

HomeOver onsMissie en visie

Waar staat Rijn en Duin voor? Wat streven we na en welke kernwaarden verbinden we daaraan? Je leest het in onze missie, visie en kernwaarden.


Missie

Rijn en Duin staat voor de versterking van de multidisciplinaire eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Dit doen we door eerstelijns zorgverleners en hun wijksamenwerkingsverbanden te ondersteunen en te faciliteren in het samenwerken aan een betere gezondheidszorg.

Visie

Rijn en Duin streeft naar kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij de patiënt. We focussen daarbij niet alleen op ziekte en zorg maar ook op gezondheid en gedrag. Gezondheidswinst, toegankelijkheid van zorg, verlaging van werkdruk, behoud van werkplezier en beheersing van de zorgkosten zijn onze uitgangspunten.

Kernwaarden

Dit zijn de kernwaarden van Rijn en Duin:

  • Samen sterk -we vormen een collectief en werken multidisciplinair samen aan goede eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord.
  • Persoonlijk – we streven naar zorg die rekening houdt met wensen en mogelijkheden van de mens.
  • Eigenaarschap -we stimuleren verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid van zorgverleners en inwoners/patiënten.
  • Transparant en resultaatgericht – we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn betrouwbaar in de uitvoering en aanspreekbaar op resultaat.