Arbeidsmarkt

HomeThema’sArbeidsmarkt

Het zorgprogramma Complexe ouderenzorg is een handboek voor optimale multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het bevat ook transmurale afspraken rond informatieoverdracht en samenwerking met de tweede lijn bij verwijzing, opname en ontslag van kwetsbare ouderen.

De werkgroep Ouderen onderhoudt het ketenzorgprogramma Complexe ouderenzorg. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken met zorgverleners zijn tot stand gekomen in samenspraak met ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en de Regionale Ambulancedienst (RAV).

Het zorgprogramma bevat vijf zorgpaden: polyfarmacie, advance care planning, cognitieve stoornissen, valpreventie, (risico op) ondervoeding, en delier. Verder zijn er werkprotocollen voor alle betrokken disciplines: huisarts en praktijkondersteuner, apotheker, ergotherapeut en fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, diëtist en wijkverpleegkundige/thuiszorg.

Het zorgprogramma Complexe ouderenzorg treft u in het zijmenu rechts. Meer informatie over het zorgprogramma en bijbehorende werkafspraken is te vinden op de website van de ZorgApp ZHN. De ZorgApp ZHN is ook te downloaden op uw telefoon.

Feedback

De werkgroep Ouderen van Rijn en Duin stelt feedback vanuit zorgverleners die met dit ketenzorgprogramma werken zeer op prijs. Suggesties, opmerkingen en vragen kunnen deelnemers mailen naar info@rijnduin.nl.

Thema’s

Downloads