Arbeidsmarkt

HomeThema’sArbeidsmarkt

Voldoende en goede zorgprofessionals zijn essentieel om toekomstbestendige eerstelijnszorg te kunnen bieden. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn instroom, werving & selectie en behoud belangrijke onderwerpen voor Rijn en Duin.

Mede door de vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking wordt het voor praktijken in de eerste lijn een steeds grotere uitdaging om medewerkers te vinden. Rijn en Duin spant zich er samen met aangesloten zorgverleners voor in dat praktijken een aantrekkelijke werkgever zijn en mensen aan zich weten te binden.

Duurzame inzetbaarheid van personeel is daarbij een belangrijk thema. Ook krijgt ‘anders werken’ in de huisartsenzorg steeds meer vorm. Dat kan gaan om taakherschikking, een andere verhouding tussen ‘vast en flex’, gedeeld werkgeverschap, slimmer samenwerken tussen organisaties of de inzet van arbeidsbesparende innovaties.

De activiteiten van Rijn en Duin voor de arbeidsmarkt richten zich op vier pijlers: capaciteit, instroom & studie, werving & selectie en behoud.

Capaciteit in kaart

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan strategische personeelsplanning, uitwisseling van personeel via detachering of het werken met een flexpool (voor piek, ziek en uniek). Rijn en Duin zal de behoeften en mogelijkheden rond deze onderwerpen verkennen en daar vervolgstappen in nemen.

Instroom | Studie

Om de instroom van studenten richting de eerstelijnszorg te bevorderen, richt Rijn en Duin zich onder meer op stageplekken (BOL en BBL), ondersteuning bij stagebegeleiding en samenwerking tussen scholen en partners zoals ZWConnect en het UWV.

Om hieraan een goede invulling te kunnen geven, wordt de huidige en potentiële instroom in kaart gebracht en samenwerking in de regio uitgebouwd. Een van de eerste projecten in 2024 betreft het ontwikkelen en uitvoeren van een instroomproject voor doktersassistenten, gevolgd door een instroomproject voor apothekersassistenten.

Werving & selectie

Rijn en Duin ondersteunt wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten zorgverleners bij de werving van nieuwe medewerkers. Momenteel worden vacatures op verzoek al online geplaatst en gedeeld via de communicatiekanalen van Rijn en Duin en op de website van ZWConnect. Rijn en Duin onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning, zoals een centraal informatiepunt, en het positioneren van de eerste lijn als aantrekkelijke werkgever.

Bekijk de vacatures in de eerste lijn

Behoud

Rijn en Duin maakt zich sterk voor de doorstroom en het behoud van medewerkers in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. De aandacht richt zich onder meer op medewerkerstevredenheid, loopbaanbegeleiding, werkdrukmanagement, efficiëntie binnen de praktijk en ziekteverzuim.

Hiertoe brengt Rijn en Duin goede regionale en landelijke voorbeelden in kaart en wordt de samenwerking met partners versterkt. Een voorbeeld hiervan is de POH-opleiding Ouderenzorg in de Eerste Lijn, die in samenwerking met Inholland Academy in september 2023 is gestart. Rijn en Duin wil werkgevers inspireren en werknemers motiveren door het delen van mogelijkheden en het bieden van ondersteuning.


Heb je een vraag of suggestie ten aanzien van de arbeidsmarkt in de eerstelijnszorg? Neem contact op met projectleider Nina van der Voort-Rietberg via vandervoort@rijnduin.nl In verband met verlof van Nina kun je tot en met september 2024 contact opnemen met Linda Koot (koot@rijnduin.nl) voor het project Arbeidsmarkt of met Jonathan Baldi (baldi@rijnduin.nl) voor vacatures en stages).