Zorginhoud & Innovatie

HomeThema’sZorginhoud & Innovatie

Rijn en Duin werkt aan goed functionerende zorgketens, in afstemming met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en andere betrokken organisaties. Dit bevordert heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Patiënten kunnen hierdoor rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg.

Rijn en Duin zet zich onder meer in voor:

 • Het opstellen en onderhouden van regionale ketenzorgprogramma’s
 • Het begeleiden van transmurale projecten in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Het leveren van inhoudelijke input voor IZA-aanvragen (Integraal Zorgakkoord)
 • Het beoordelen van innovatieve projecten op brede inzetbaarheid na de pilotfase

Projecten en werkgroepen

De afdeling Zorginhoud & Innovatie van Rijn en Duin is betrokken bij onder meer:

 • Transmurale projecten
  Vroegsignalering – Transmuralis-project
  Transmurale Overdracht Kwetsbare Ouderen (TOKO)
  Teleconsultatie – Alrijne-project
  Doorontwikkeling consultatieve dienst GGZ
  Samenwerking Rivierduinen
  Netwerk Next
  – Pijn op de Borst – ZonMw-traject
 • IZA-trajecten
  Chronische zorg, artrose
  + Valpreventie
  + Knie-artrose
  Kwetsbare ouderen GGZ
  – Leefstijl, Positieve Gezondheid

Meer informatie over transmurale werkafspraken en werkafspraken voor de eerste lijn is te vinden in de ZorgAppZHN.

Naar de ZorgApp ZHN

Heeft u een vraag of suggestie voor de afdeling Zorginhoud & Innovatie? Neem contact op via zorginhoud@rijnduin.nl.