Wensen in de laatste levensfase

HomeProjectenWensen in de laatste levensfase

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling en dit kenbaar maken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde. Een manier waarop bewustwording wordt bevorderd, is het organiseren van publieksbijeenkomsten.

In het kader van het project ‘In gesprek met de burger’ heeft het Netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord in 2022 ervaring opgedaan met het organiseren van publieksbijeenkomsten door huisartspraktijken. Bij deze bijeenkomsten nodigen huisartsen patiënten (doorgaans van 75 jaar en ouder) uit hun eigen praktijk uit om aanwezig te zijn. De huisarts geeft zelf voorlichting en beantwoordt vragen, soms samen met andere relevante partijen zoals een praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, coördinator van een VTPZ-organisatie of welzijnsmedewerker.

Eerste resultaten van het project

Uit de eerste resultaten van het project ‘In gesprek met de burger’ blijkt dat de deelnemers actiever worden op het gebied van proactieve zorgplanning. Zo blijkt uit de pilot dat 81% van de deelnemers de intentie heeft om een proactief zorggesprek aan te gaan met de arts. Huisartsen in onze regio geven aan dat het prettig is om op deze wijze informatie te kunnen bieden aan eigen patiënten. En dat de bijeenkomsten ook daadwerkelijk leiden tot meer behandelwensgesprekken.

Toolbox publieksbijeenkomst Wensen in de laatste levensfase

Heb je interesse om als huisartspraktijk een publieksbijeenkomst te organiseren? Transmuralis heeft een toolbox ontwikkeld, bestaande uit:

• De standaard presentatie
• Sprekersprofiel
• Suggesties voor werving
• Voorbeeld uitnodigingbrief
• Draaiboek organisatie publieksbijeenkomst
• Handout voor deelnemers

Via een formulier kun je de toolbox aanvragen. Met dit formulier kun je ook aangeven of je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Huisartspraktijken kunnen voor de eerste twee bijeenkomsten praktische ondersteuning bij de organisatie en/of een financiële vergoeding ontvangen.

Rijn en Duin ondersteunt Transmuralis bij het project Publieksbijeenkomsten ‘Wensen in de laatste levensfase’.


Bron en meer informatie: Transmuralis


Heb je een vraag of suggestie ten aanzien van het project Wensen in de laatste levensfase? Neem contact op met Jacqueline Wallaart via wallaart@rijnduin.nl.