Zorgprogramma Bewegingsapparaat

HomeZorgprogramma’sZorgprogramma Bewegingsapparaat

Het zorgprogramma Bewegingsapparaat behelst de zorg rond (onder andere) osteoporose, artrose en schouderklachten.

De werkgroep Bewegingsapparaat houdt zich onder andere bezig met het maken van goede regionale samenwerkingsafspraken. Zo wordt onderzocht of en hoe we de screening op osteoporose bij patiënten van 50 jaar of ouder met een botbreuk kunnen verplaatsten van de tweede naar de eerste lijn. Hiertoe vindt samenwerking plaats met ziekenhuizen en zijn er transmurale afspraken gemaakt in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het is bovendien de wens om het bestaande ketenzorgprogramma Osteoporose te vernieuwen en daarna te implementeren in de eerste en tweede lijn. Wat betreft artrose wordt samen met de ziekenhuizen een zorgpad verkend en daarmee een lokale proef gehouden.

Feedback

De werkgroep Bewegingsapparaat van Rijn en Duin stelt feedback vanuit zorgverleners die met dit ketenzorgprogramma werken zeer op prijs. Suggesties, opmerkingen en vragen kunnen deelnemers mailen naar zorginhoud@rijnduin.nl.

De werkgroep bestaat op dit moment uit:

  • Cora Vermeulen (voorzitter), fysiotherapeut
  • Alice Lagendijk, diëtist
  • Bas Weerts, orthopeed
  • Erik Thoomes, fysiotherapeut
  • Frans van der Kooij, kaderhuisarts bewegingsapparaat
  • Rosi Mohammadi, orthopeed
  • Wouter Eilander, orthopeed
  • Maarten Wirtz, adviseur (Reos)
  • Stephanie Dortwegt, projectleider