Interventie MTVP: Beeldbellen/e-mail/chatcontact met patiënten

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Beeldbellen/e-mail/chatcontact met patiënten

De druk in de huisartsenpraktijk neemt dagelijks toe. Wachttijden aan de telefoon worden langer en voor de problemen waar patiënten mee komen is meer tijd nodig. Anders werken door digitalisering is hiervoor een oplossing. Digitaal contact met je patiënt kan je hierbij helpen.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Wat wil je bereiken met deze interventie? Dat beslis je zelf, afhankelijk van wat past bij je praktijk. We geven enkele voorbeelden:

 • Het gebruik van beeldbellen biedt net iets meer zicht op de patiënt dan dat je hebt bij telefonisch contact. Daarnaast is het zowel voor jou als praktijkmedewerker als voor de patiënt een voordeel om dit vanuit een thuis- of werksituatie te kunnen doen (dit scheelt ook weer reistijd).
 • Een chatgesprek maakt asynchrone communicatie mogelijk. Op deze manier kun je zelf kiezen op welk moment van de dag je een bericht beantwoordt.
 • Met thuismetingen kun je patiënten op afstand monitoren en begeleiden, hiermee voorkom je druk op het spreekuur.
 • Door gebruik te maken van consult voorbereidende vragenlijsten kun je zowel als patiënt als zorgverlener een consult beter voorbereiden en kom je sneller tot de inhoud.

Het is mogelijk voor huisartsen in een wijksamenwerkingsverband om via de menu-optie ‘samenwerken’ bovenaan in VIPLive via de tegel ‘Beeldbellen’ een videocall te starten met de patiënt. Het is dan handig om direct vanuit het huisartssysteem door te klikken naar VIPLive. In sommige gevallen is dat nog niet geactiveerd in de praktijk. Neem dan even contact op met Jeroen van Embden (vanembden@rijnduin.nl of 06-27013548) om dit te bewerkstelligen.

Ook is het mogelijk via VIPLive om een chatbericht te sturen naar de patiënt. Vanuit Rijn en Duin implementeren wij VIPLive Samenwerken per wijksamenwerkingsverband voor meer gebruik van VIPLive door huisartsenpraktijken en ketenpartners.

Belangrijk is dat al deze digitale informatie via VIPLive een stuk veiliger is dan reguliere e-mail. En het kan eenvoudig worden teruggekoppeld naar het HIS. Als een praktijk nog geen directe koppeling met VIPLive heeft, en beeldbellen liever zonder VIPLive inzet, heeft Medipc de mogelijkheid om een WeSeeDo-licentie te leveren waardoor beeldbellen mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk om een webcam te hebben aangesloten op de computer. Of een monitor met ingebouwde webcam.

Veel praktijken in onze regio zijn hier al mee bezig.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet men een contract kunnen overleggen waaruit blijkt dat een dienst wordt afgenomen waar één of meer van deze producten is opgenomen.

Einddoel: in de praktijk worden op dagelijkse basis e-consulten en beeldbellen ingezet.

Voorbereiding

Starten met beeldbellen

Inventariseer

 • Beschik je over de juiste apparatuur zoals headset en camera? Zie werkplek Spreekuur.nl; Spreekuur is een app die gaandeweg geïntroduceerd wordt, de eisen voor de apparatuur zijn ook te gebruiken voor VIPLive Beeldbellen).
 • Zorg voor een goede (snelle) internetverbinding.
 • Heb je een geschikte ruimte (geluid)?

Ter voorbereiding
Voer een testgesprek met een collega uit de praktijk. Werk alles naar tevredenheid? Lees ook deze Tips voor beeldbellen (digivaardigindezorg.nl) of lees deze KNMG-handreiking

Bepaal de juiste doelgroep

 • Bijvoorbeeld vragen/klachten waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is.
 • Of ter beoordeling van huidklachten (zoals uitslag, blaasjes, jeuk, bultjes of insectenbeet).

Starten met chatberichten

Bepaal de juiste doelgroep
Bijvoorbeeld patiënten die ook gebruik (willen) maken van thuismeten of met wie je nu al informatie deelt via de e-mail. Maak afspraken over de afhandeling van binnenkomende chats en over de reactietermijn zodat dit bekend is bij je patiënt.

Starten met thuismetingen

Bepaal de juiste doelgroep
Bijvoorbeeld chronische patiënten waarbij waardes zoals bloeddruk en glucosedagcurve van belang zijn.

Starten met consultvoorbereidende vragenlijsten
Nadere informatie hierover volgt.

Hoe voer je de interventie uit

 • Kies één haalbaar doel om mee te starten. Advies: begin klein en neem pas een volgende stap als een activiteit volledig onderdeel is van de dagelijkse praktijk
 • Geef in het startformulier aan welke stappen je al eerder hebt gezet voor deze interventie, en welke stappen je het komend half jaar gaat zetten.
 • Tip: maak jouw praktijk geschikt voor patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Bekijk de tips van Pharos (of maak een afspraak voor een praktijkscan)
 • Kies een startmoment om als praktijk aan de slag te gaan (betrek het hele team!) en benoem één collega binnen de praktijk tot ambassadeur digitale zorg.
 • Kies een vast moment in de maand om het onderwerp te agenderen binnen je praktijk. Wat gaat er goed en wat kan beter?
 • Neem contact op met je softwareleverancier om te vragen wat ze voor jou kunnen betekenen.
 • Ervaar je zelf nog een drempel om met e-health aan de slag te gaan? Maak dan gebruik van de leermiddelen van digivaardigindezorg op deze speciale huisartsenpagina.

Optionele scholing

Sinds 1 april 2023 inventariseert Rijn en Duin of scholing op dit gebied gewenst is. En zo ja, dan regelt Rijn en Duin dat deze training regionaal beschikbaar is in jaar 1 en jaar 2. De aanschaf van deze middelen wordt reeds gefinancierd vanuit de service- en bereikbaarheidsmodule.

Scholing Gesprekstechnieken bij beeldbellen (LHV Academie)

Beeldbellen via VIPLive: zie hier het stappenplan.

Korte video starten van een beeldbelgesprek met een patiënt via VIPLive.

Ter inspiratie

Videoserie ‘Beeldbellen in de Zorg’ van Zorg van Nu

Podcastaflevering op Spotify: DIH Afl.6: Judith Neijssen: ‘Beeldbellen vast onderdeel van het spreekuur’

Contactpersoon: Jeroen van Embden (ICT), Jonathan Baldi (scholing) via mtvp@rijnduin.nl