Wijksamenwerking

HomeOver onsWijksamenwerking

Rijn en Duin is een coöperatie van 21 wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s).

In een WSV werken eerstelijns zorgverleners in een wijk of gemeente samen. Doorgaans zijn dat huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten – soms aangevuld met andere paramedici – die zijn aangesloten bij het WSV. Daarnaast is er lokaal nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

Intensieve samenwerking in de wijk bevordert een zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners en dicht bij huis is georganiseerd. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek. Zo draagt het WSV met de aangesloten zorgverleners bij aan gezonde en vitale inwoners.