Wijksamenwerking

HomeOver onsWijksamenwerking

Rijn en Duin is een coöperatie van 21 wijksamenwerkingsverbanden (WSV-en).

In een WSV werken eerstelijns zorgverleners in een wijk of gemeente samen. Doorgaans zijn dat huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten – soms aangevuld met andere paramedici – die zijn aangesloten bij het WSV. Daarnaast is er lokaal nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

Intensieve samenwerking in de wijk bevordert een zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners en dicht bij huis is georganiseerd. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek. Zo draagt het WSV met de aangesloten zorgverleners bij aan gezonde en vitale inwoners.