Rijn en Duin is de regio-organisatie voor samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Als coöperatie ondersteunen wij onze wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten zorgverleners om samen te werken aan steeds betere zorg.  

Wijksamenwerkingsverbanden

Rijn en Duin is een coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s). In een WSV zijn eerstelijns zorgverleners uit een wijk of gemeente aangesloten en vindt ook nauwe samenwerking plaats met de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties. Dit bevordert een zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners.

scholing

Scholing

Rijn en Duin hecht veel waarde aan scholing en deskundigheidsbevordering. Zodoende kunnen we kwaliteit van zorg borgen, innovaties introduceren en zorgverleners in de eerste lijn de kans bieden zich te ontwikkelen. Rijn en Duin organiseert scholingen op lokaal en regionaal niveau, met multidisciplinaire en wijkgerichte samenwerking als uitgangspunt.

Actueel

Overzicht

Nieuwsbrief

Orate prestio volos sol upti squam qui blabore stisquae dere mo in ex eaque nis volu ptas