Zorgprogramma Angst- en stemmingsproblemen

HomeZorgprogramma’sZorgprogramma Angst- en stemmingsproblemen

Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn goede regionale werkafspraken tussen professionals zeer van belang. De juiste zorg op de juiste plek kan veel betekenen voor de kwaliteit van leven van een patiënt.

De werkgroep GGZ onderhoudt het ketenzorgprogramma Angst- en stemmingsproblematiek. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken met zorgverleners uit de Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn gemaakt.

Daarnaast is aandacht besteed aan het omgaan met bipolaire stoornis, het voorschrijven van antidepressiva, winterdepressie en postpartum depressie. Verder hebben de psychosomatisch fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist, de POH GGZ en kaderhuisarts GGZ hun werkprotocollen toegevoegd.

Transmurale projecten die onder dit zorgprogramma vallen, betreffen onder meer de doorontwikkeling van de consultatieve dienst GGZ, samenwerking met Rivierduinen en Netwerk Next (het GGZ-netwerk in de regio Zuid-Holland Noord).

Het zorgprogramma Angst- en stemmingsproblematiek treft u in het zijmenu rechts. Meer informatie over het zorgprogramma en bijbehorende werkafspraken is te vinden op de website van de ZorgApp ZHN. De ZorgApp ZHN is ook te downloaden op uw telefoon.


Feedback

De werkgroep bestaat uit:

  • Lucia van Vliet, kaderhuisarts GGZ
  • Babette Verdiesen, apotheker
  • Laurie de Rooij, psychosomatisch fysiotherapeut
  • Margje Vlasveld, diëtist
  • Martine Jongboer, programmamanager
  • POH-GGZ (vacant)