Zorgprogramma Angst- en stemmingsproblemen

HomeZorgprogramma’sZorgprogramma Angst- en stemmingsproblemen

Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn goede regionale werkafspraken tussen professionals zeer van belang. De juiste zorg op de juiste plek kan veel betekenen voor de kwaliteit van leven van een patiënt.

De werkgroep GGZ onderhoudt het ketenzorgprogramma Angst- en stemmingsproblematiek. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken met zorgverleners uit de Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn gemaakt.

Daarnaast is aandacht besteed aan het omgaan met bipolaire stoornis, het voorschrijven van antidepressiva, winterdepressie en postpartum depressie. Verder hebben de psychosomatisch fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist, de POH GGZ en kaderhuisarts GGZ hun werkprotocollen toegevoegd.

Feedback

De werkgroep bestaat uit:

  • Jacobine van Dooremalen, apotheker
  • Laurie de Rooij, psychosomatisch fysiotherapeut
  • Lucia van Vliet, kaderhuisarts GGZ
  • Margje Vlasveld, diëtist
  • Ron Weber, POH GGZ
  • Martine Jongboer, procesbegeleider