Hart- en vaatziekten

Zorgprogramma
Cardiometabool

HomeZorgprogramma’sZorgprogramma Cardiometabool

In het ketenzorgprogramma Cardiometabool vindt u de werkafspraken rondom mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). De basis wordt gevormd door het onderdeel Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Verder zijn de modules diabetes mellitus type 2 (DM2), hartfalen en atriumfibrilleren aan dit ketenzorgprogramma toegevoegd.

De eerste versie van het ketenzorgprogramma Cardiometabool is in januari 2023 gepubliceerd. De samenvoeging van de regionale ketenzorgprogramma’s Diabetes en Hart- en vaatziekten tot het ketenzorgprogramma Cardiometabool is een eerste stap in de richting van meer integrale zorg. De ziektebeelden lijken immers veel op elkaar en vallen medisch gezien onder de term cardiometabole aandoeningen (HVZ, DM2 en nierfunctiestoornissen).

De registratie en opname van patiënten blijft voor nu nog hetzelfde. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude situatie betreft het advies rondom medicatie bij diabetes mellitus 2 met zeer hoog risico.

In 2024 wordt het cardiometabole programma aangevuld met een meer persoonsgebonden aanpak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jaargesprek vanuit Positieve Gezondheid en een individueel zorgplan in VIP. In de verdere toekomst gaan we ook kijken naar wat dit betekent voor de registratie in het HIS en de financiering van deze ketenzorg.

Pijn op de borst is een transmuraal project dat onder het zorgprogramma Cardiometabool valt.

Werkgroep Cardiometabool

De werkgroep Cardiometabool van Rijn en Duin onderhoudt het ketenzorgprogramma en gaat daarbij uit van de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen. Het zorgprogramma Cardiometabool en gerelateerde documenten treft u in het menu op deze pagina. Meer informatie over het zorgprogramma en bijbehorende werkafspraken is te vinden op de website van de ZorgApp ZHN. De ZorgApp ZHN is ook te downloaden op uw telefoon.


Feedback

De werkgroep bestaat uit:

  • Jannette Roubos, kwaliteitsmedewerker
  • Leendert Guijt, fysiotherapeut
  • Marga de Winde, POH en diabetesverpleegkundige
  • Mira Assal (voorzitter), apotheker
  • Marianne Knape, diëtist
  • Thoraya Smaal, kaderhuisarts DM
  • Tobias Bonten, kaderhuisarts hart- en vaatziekten i.o.
  • Anne-Margreeth Krijger, leefstijlapotheker
  • Sabine Mira Ferrer, programmanager