Eerste intervisie Meer Tijd Voor de Patiënt

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Eerste intervisie Meer Tijd Voor de Patiënt

Het startformulier voor de eerste intervisie van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) is een handvat bij de uitvoer van je MTVP-plannen. Je legt hiermee meteen de eerste van je twee verantwoordingsmomenten van het eerste jaar vast.

We vragen alle praktijken om het startformulier tijdens de eerste intervisie in te vullen. Naast je eerdere inschrijving vormt dit een volgend onderdeel van je praktijkplan.


Welke vorm van intervisie is mogelijk?
Je kunt tussen twee vormen van intervisie kiezen:

  1. Bestaande intervisie via bijvoorbeeld je eigen huisartsensamenwerkingsverband. Enkele grotere HAGRO’s gaven aan dat hun voorkeur daarnaar uit gaat.
  2. Online intervisie via Zoom, aangeboden door Rijn en Duin. Als je hier de voorkeur voor hebt stuur dan een mail naar: mtvp@rijnduin.nl. Geef aan voor welke praktijk(en) dit is, dan regelen wij een passend aanbod.

Waar moet de intervisie aan voldoen?
In de subsidieregeling wordt niet aangegeven waaraan de intervisie moet voldoen. In het regioplan is met Zorg en Zekerheid afgesproken:

  • Dat je per interventie aan een minimale eis moet voldoen. Voorbeeld: je moet een certificaat Positieve Gezondheid training van de afgelopen drie jaar kunnen overleggen.
  • Het is belangrijk dat je toewerkt naar een einddoel. Voorbeeld: er vinden consulten op basis van Positieve Gezondheid plaats en er wordt verwezen naar het sociaal domein.

De intervisie is bedoeld om van elkaar te leren en de voortgang op het bovenstaande te bewaken. In het startformulier worden per gekozen interventie drie vragen gesteld:

  • Voldoe je op dit moment aan de minimale eis voor de door jullie gekozen interventie?
  • Welke stappen heb je eerder al gezet voor dit onderwerp?
  • Welke stappen zet je komend halfjaar om toe te werken naar het einddoel, of zelfs om dit einddoel te verbeteren?

De antwoorden op deze vragen bieden enkele handvatten bij de uitvoer van je plannen. Je legt hiermee meteen je eerste verantwoordingsmoment vast.

Waar vind ik ons ingevulde intervisieformulier terug?
Alle MTVP-materialen zijn na enkele dagen terug te vinden via de inlog die een huisartsenpraktijk krijgt. Je vindt hier algemene informatieve materialen maar ook jouw ingediende stukken waaronder je inschrijving en intervisieverslaglegging.

Mogen we alvast beginnen met intervisie?
Het staat praktijken vrij om alvast te beginnen met de intervisie. Dit helpt huisartsensamenwerkingsverbanden om op inhoud gezamenlijk te starten, ondanks dat niet alle praktijken tegelijkertijd zijn ingeloot.