Interventie MTVP: Training SOLK/ALK

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Training SOLK/ALK

Bij deze interventie volgt de huisarts, physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) een scholing/training SOLK/ALK. Het gaat om een andere benadering bij ‘Aanhoudende Lichamelijke Klachten’. Deze interventie richt zich op het doorvragen en het gesprek breder trekken dan waar de patiënt in eerste instantie voor komt.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK), voorheen Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), komen vaak voor in de huisartspraktijk. ALK zijn klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Bij het aanhouden van de lichamelijke klachten kunnen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.

Voor een effectieve aanpak is het belangrijk dat arts en patiënt het met elkaar eens worden over de kern van het probleem. Hiervoor zet de huisarts de juiste communicatievaardigheden in. Vervolgens bepaalt de huisarts samen met de patiënt hoe de klacht aan te pakken, zo wordt de regie gedeeld.

De voordelen van deze interventie op een rij:

  • Andere benadering bij ‘aanhoudende lichamelijke klachten’.
  • Niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de patiënt met al zijn lichamelijke, psychosociale en spirituele behoeften. Behandeling en begeleiding sluit hierdoor aan bij de patiënt, waarbij meer verantwoordelijkheid en regie bij de patiënt ligt.
  • Meer ruimte in de praktijk door de juiste zorg, op de juiste plek, en/of door de juiste zorgverlener

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet men een bewijs van deelname kunnen overleggen aan een SOLK/ALK-training (deelname aan een training in de afgelopen drie jaar is geldig).

Einddoel: de huisartspraktijk past de geleerde gesprekstechnieken toe en geleidt patiënten naar passende niet-somatische zorg (zoals Welzijn op Recept, eerste- of tweedelijns GGZ).

Hoe voer je de interventie uit

Voorbereiding

NHG-standaard SOLK

Uitleg ALK

Website Netwerk ALK

Individueel praktijkplan

Neem deze interventie op in het startformulier voor intervisie.

Scholing SOLK/ALK

Het UMCG biedt een basiscursus: Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) – UMCG.

Vorm: e-learning
Kosten: €80,-

DOKh heeft geen mogelijkheid om SOLK/ALK incompany scholing aan te bieden. DOKh had in 2023 wel een landelijke module, we houden in de gaten of deze dit jaar weer gepland wordt.

Ondersteunende materialen

4DKL-vragenlijst via VIPlive
– Ter voorbereiding op gesprek of tijdens consult
VIPLive-vragenlijst verzenden of direct invullen

Exploratie van de klachten met behulp van SCEGS; voorbeeldvragen

Patiëntenvoorlichtingsfilmpje SOLK van UMCG, voor op de praktijkwebsite

Ter inspiratie

Bekijk in dit filmpje hoe een kaderhuisarts GGZ ALK toelicht in zeven stappen

Contactpersoon: Jonathan Baldi via mtvp@rijnduin.nl.