Projecten

HomeProjecten

Rijn en Duin maakt zich sterk voor innovatie in de eerstelijnszorg. Dat willen we bereiken door aanpassingen in zorgprocessen en het toepassen van nieuw gedachtengoed, zoals Positieve Gezondheid. Rijn en Duin heeft de regierol over innovatieve zorgprojecten in de regio, voor een doelmatige inzet van de projectmiddelen. De uitvoering van een project ligt bij een of meerdere wijksamenwerkingsverbanden, die hierbij ondersteund kunnen worden door Rijn en Duin.