Declaratie patiënten

HomeOver onsDeclaratie patiënten

We krijgen soms de vraag van mensen waarom er een bedrag ten gunste van Rijn en Duin is opgenomen op het declaratieoverzicht van hun zorgverlener. Wij vinden een kritische houding ten opzichte van zorgkosten belangrijk en geven daarom graag antwoord op deze vraag.

Het gaat om een standaard bedrag per kwartaal dat niet ten koste gaat van uw eigen risico en bestemd is voor samenwerking in de zorg.

Ziektekostenverzekeraars ondersteunen een betere samenwerking in de zorg tussen huisarts en bijvoorbeeld apotheek, fysiotherapie, psycholoog en diëtist. Zo hoeft u als patiënt niet steeds opnieuw uw klachten te vertellen of onderzocht te worden.

De zorgverleners in uw buurt werken samen. Goede samenwerking vraagt een goede organisatie en daarom werken de zorgverleners samen in de Coöperatie Rijn en Duin. Rijn en Duin helpt zorgverleners met het organiseren van de zorg, zodat zij de handen vrijhouden voor u als patiënt.

Rijn en Duin wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. De hoogte van de financiële bijdrage wordt bepaald door het aantal ingeschreven patiënten van de deelnemende huisartsen. Dit heet de module Organisatie & Infrastructuur dat op uw rekeningoverzicht staat. En dat is dus omdat uw huisarts samenwerkt met diverse zorgverleners binnen de coöperatie Rijn en Duin.