Deskundigheid & Scholing

HomeThema’sDeskundigheid & Scholing

Rijn en Duin zet zich in voor deskundigheidsbevordering in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Vanuit de ©aliber Academie organiseert Rijn en Duin scholingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Het doel is om zorgverleners te voorzien van relevante kennis en vaardigheden en zodoende bij te dragen aan de kwaliteit van zorg die door individuele zorgverleners wordt geleverd. Ook handelt de ©aliber Academie de accreditatie-aanvraag af en zorgt voor de evaluatie.

Scholingsaanbod

Er is een vast scholingsaanbod rond de zorgprogramma’s, zoals de Caspir-cursus en Stoppen met Roken. Verder worden er scholingen georganiseerd naar aanleiding van nieuwe, zorginhoudelijke ontwikkelingen.

Behalve scholing op het gebied van zorginhoud richt Rijn en Duin zich ook op bredere onderwerpen, zoals Positieve Gezondheid, Welzijn op Recept, Meer Tijd Voor de Patiënt en relevante wetgeving die van invloed is op aangesloten praktijken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met aanverwante regionale organisaties. Sommige scholingen vinden op locatie plaats, andere zijn online te volgen.


De afdeling Kwaliteit en Implementatie van Rijn en Duin organiseert en voert de scholingen uit, waarbij het scholingsaanbod in samenspraak met de afdeling Zorginhoud & Innovatie wordt getoetst.

Ook de Eerstelijnsraad, bestaande uit vertegenwoordigers van monodisciplinaire organisaties binnen Rijn en Duin, kan adviezen geven met betrekking tot multidisciplinaire deskundigheidsbevordering.

Tenslotte kunnen scholingen ook worden ontwikkeld op basis van input vanuit het kwaliteitsteam van Rijn en Duin, in nauwe samenwerking met de eerstelijnspraktijken en andere betrokkenen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over deskundigheidsbevordering en scholing? Neem contact op met Jonathan Baldi via scholing@rijnduin.nl.