Zorgprogramma’s

HomeZorgprogramma’s

Rijn en Duin ondersteunt de wijksamenwerkingsverbanden en individuele zorgverleners bij de organisatie en implementatie van zorgprogramma’s. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt Rijn en Duin de regionale zorgprogramma’s met bijbehorende transmurale werkafspraken.

Werkgroepen zorgprogramma’s

In multidisciplinaire werkgroepen van Rijn en Duin werken zorgverleners aan een zorgprogramma. In afstemming met betrokken personen en organisaties maken zij eerstelijnsafspraken en transmurale afspraken. Ook bespreekt de werkgroep welke vervolgstappen nodig zijn, zoals verdieping op een kwaliteitsavond, scholing of evaluatie van de afspraken.