Zorgprogramma’s

HomeZorgprogramma’s

Rijn en Duin ondersteunt de WSV-en en individuele zorgverleners bij de organisatie en implementatie van zorgprogramma’s. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt Rijn en Duin de regionale zorgprogramma’s met bijbehorende transmurale werkafspraken. De taken en verantwoordelijkheden die daartoe voorheen bij Knooppunt Ketenzorg lagen, zijn ingebed in de organisatie van Rijn en Duin.

Werkgroepen zorgprogramma’s

In multidisciplinaire werkgroepen van Rijn en Duin werken zorgverleners aan een zorgprogramma. In afstemming met betrokken personen en organisaties maken zij eerstelijnsafspraken en transmurale afspraken. Ook bespreekt de werkgroep welke vervolgstappen nodig zijn, zoals verdieping op een kwaliteitsavond, scholing of evaluatie van de afspraken.