Zorgprogramma Longziekten

HomeZorgprogramma’sZorgprogramma Longziekten

De ketenzorgprogramma’s Astma en COPD zijn gericht op een eenduidige selectie, diagnose en multidisciplinaire behandeling van patiënten met (een risico op) astma en COPD. Voor beide patiëntengroepen geldt bovendien dat een goede diagnostisering belangrijk is om over- en onderbehandeling te voorkomen.

De werkgroep Longziekten onderhoudt de ketenzorgprogramma’s Astma en COPD. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen. Ook zijn er regionale afspraken tussen de eerste lijn, specialisten van LUMC en Alrijne Zorggroep erin opgenomen.

Feedback

De werkgroep bestaat uit:

  • Dirk van Rijn (voorzitter), kaderhuisarts
  • Barrie Boonstra, fysiotherapeut
  • Caroline Nater, logopedist
  • Erwina Cerimovic, longverpleegkundige
  • Hanneke Kusse, diëtist
  • Piet Ooms, apotheker
  • Maarten Wirtz, adviseur (Reos)