Zorgprogramma Complexe ouderenzorg

HomeZorgprogramma’sZorgprogramma Complexe ouderenzorg

Het zorgprogramma Complexe ouderenzorg is een handboek voor optimale multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het bevat ook transmurale afspraken rond informatieoverdracht en samenwerking met de tweede lijn bij verwijzing, opname en ontslag van kwetsbare ouderen.

De werkgroep Ouderen onderhoudt het ketenzorgprogramma Complexe ouderenzorg. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken met zorgverleners zijn tot stand gekomen in samenspraak met ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en de Regionale Ambulancedienst (RAV).

Het zorgprogramma bevat vijf zorgpaden: polyfarmacie, advance care planning, cognitieve stoornissen, valpreventie, (risico op) ondervoeding, en delier. Verder zijn er werkprotocollen voor alle betrokken disciplines: huisarts en praktijkondersteuner, apotheker, ergotherapeut en fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, diëtist en wijkverpleegkundige/thuiszorg.

Transmurale projecten die onder dit zorgprogramma vallen, betreffen onder meer Transmurale Overdracht Kwetsbare Ouderen (TOKO) en Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen.

Feedback

De werkgroep bestaat uit:

  • Caroline Groffen (voorzitter), kaderhuisarts
  • Karolien van der Klugt, fysiotherapeut
  • Wil van der Meer, POH
  • Chiara van Rodijnen, apotheker
  • Susanne de Kort, specialist ouderenzorg
  • Marianne Knape, diëtist
  • Martine Jongboer, programmamanager