Interventie MTVP: Welzijn op Recept

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Welzijn op Recept

Bij deze interventie verwijzen zorgverleners uit de eerstelijnszorg mensen met psychosociale problemen door naar een welzijnscoach. Het doel hiervan is het welbevinden/welzijn van de inwoner te verbeteren door het hervinden van zingeving, het versterken van sociale contacten, activering en het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zien veel mensen met psychosociale klachten op hun spreekuur. Vaak kan voor deze klachten geen medische oorzaak worden gevonden. Welzijn op Recept is een eenvoudig concept dat nu al een groot succes blijkt. Een doorverwijzing vanuit de eerstelijnszorg naar een welzijnscoach werkt beter dan ‘het traditionele pilletje’. Patiënten die een doorverwijzing hebben gekregen geven aan dat het hun kwaliteit van leven verhoogt en hun gezondheid verbetert. Huisartsen geven aan dat het de druk op het spreekuur vermindert. Minder psychosociale klachten en minder onnodig zorgverbruik.

De voordelen van deze interventie op een rij:

  • Het verhogen van het welbevinden van patiënten met psychosociale problematiek
  • Meer ruimte in de praktijk door de juiste zorg, op de juiste plek, en/of door de juiste zorgverlener 

Minimale eis: huisartsenpraktijken moeten aantonen dat ze deel uitmaken van een wijksamenwerkingsverband dat een convenant of samenwerkingsovereenkomst heeft met het sociaal domein over Welzijn op Recept. Er wordt aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Einddoel: de praktijk maakt aantoonbaar gebruik van verwijzingen naar het sociaal domein.(Sommige praktijken registreren de WoR-verwijzing in het HIS-ICPC Z86, andere praktijken verwijzen via ZorgDomein.)

Hoe voer je de interventie uit

Voorbereiding

Scholing

Aansluiten bij een training Positieve Gezondheid georganiseerd door uw wijksamenwerkingsverband.

Ondersteunende materialen

Een ‘ander gesprek’ kan helpend zijn wanneer de zorgvraag niet duidelijk is/wordt, doelen niet behaald worden of het contact niet makkelijk verloopt. Met behulp van een gespreksinstrument, passend bij hulpverlener en patiënt, bijvoorbeeld:

Ter inspiratie

Filmpje WoR (huisarts Christine Greeven uit Middelburg)

Contactpersoon: Jacqueline Wallaart via mtvp@rijnduin.nl