Protocol Excessief huilende zuigeling

HomeProjectenProtocol Excessief huilende zuigeling

Baby’s die volgens ouders overmatig veel huilen werden in het verleden vaak onnodig doorgestuurd naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat dit in slechts enkele gevallen echt nodig was. Het doel van het samenwerkingsprotocol ‘Excessief huilende zuigeling’ is om ouders vroeg voor te lichten over huilen en de mogelijkheden tot ondersteuning.

Hiermee moet het aantal verwijzingen naar de kinderarts en ziekenhuisopnames verminderen. De basiszorg en begeleiding van zuigelingen en hun ouders hoort thuis bij de jeugdgezondheidszorg, oftewel het CJG.

Onrustige baby’s

  • Overmatig veel huilen heeft in minder dan 5% van de gevallen een somatische oorzaak bij een gezonde, zich goed ontwikkelende baby’s. Door een goede anamnese en lichamelijk onderzoek kunnen vrijwel alle somatische oorzaken van huilen worden uitgesloten door de huisarts of jeugdarts. Het CJG is voor de huisarts de aangewezen partner om naar door te verwijzen. Het CJG biedt een folder voor ouders over huilgedrag en tips voor omgaan met het huilen.
  • Wanneer het huilen wordt bijgehouden in een 24-uurs dagboek blijkt slechts in een derde van de gevallen dat de baby meer huilt dan gemiddeld. Maar kennelijk valt het huilen de ouders wel zwaar. Verdere uitvraag is nodig om de situatie te begrijpen en de ernst van het huilen vast te stellen. En om in samenspraak met de ouders een keuze te maken uit de hulpmogelijkheden, als dat nodig blijkt. Het is van belang dat de ouders weer vertrouwen krijgen in hun rol.
  • De zorgverlener kan hierin ondersteunen door de ouders handvatten te bieden en zo te versterken. Zo kan worden voorkomen dat ouders en kind in een vicieuze cirkel van negatief gedrag terechtkomen.
  • Het is mogelijk om een teleconsult bij de kinderarts aan te vragen. Deze antwoordt binnen twee dagen. In veel gevallen is dit voldoende om de ouders gerust te stellen.


Heb je een vraag of suggestie ten aanzien van het protocol Excessief huilende zuigeling? Neem contact op met Frans Zonneveld via zonneveld@rijnduin.nl.