Interventie MTVP: Taakherschikking

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Taakherschikking

Deze interventie richt zich op de taakherschikking onder de personele capaciteit. Bij taakherschikking gaat het om het structureel herverdelen van taken, inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tussen verschillende beroepen. Taakherschikking past ook in de beleidslijn van de taskforce ‘Juiste zorg op de juiste plek’, oftewel de juiste professional op de juiste plek.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Enkele voorbeelden:

  • Het instellen van een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH). De SOH is een goed opgeleide assistent die zelfstandig klein letsel of veelvoorkomende klachten behandelt. Vaak is snel duidelijk of er een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen
  • Het opleiden van assistentes voor wondzorg en andere taken die niet tot het standaardpakket van de assistente horen (deze taken moeten een substantieel deel van de werkzaamheden vormen, zie onder einddoel).
  • Het inzetten van een regiearts. De regiearts, of backoffice arts, coacht assistentes, handelt vragen van assistente, apotheker en anderen af, doet spoedconsulten, beoordeelt urineonderzoeken etc.. Dat maakt het mogelijk voor andere artsen zich volledig te richten op het spreekuur zonder storingen tussendoor.

Ongeacht welke vorm van taakherschikking gekozen wordt, de interventie moet leiden tot meer tijd voor de patiënt.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan, moet een praktijk waar mogelijk een certificaat van deelname aan een cursus of opleiding kunnen overleggen.

Einddoel: in de praktijk zijn één of meer huisartsen of andere medewerkers werkzaam met een substantiële (tenminste 8 uur per week) taak buiten de voor hen gebruikelijke taken.

Hoe voer je de interventie uit?

Skills mix instrument

Het Skills mix instrument kan behulpzaam zijn bij de keuze voor de inzet van extra personeel of taakdelegatie. Het Skillmix-instrument is een gratis toegankelijke onlineapplicatie. De gebruiker kan zelf informatie over de eigen organisatie invoeren. Het instrument levert allereerst feedback op de functiesamenstelling van het personeel, door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen. Daarnaast biedt het instrument handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen zoals taakherschikking en personeelsbehoud.

Scholing

De assistente kan opgeleid worden tot SOH. Er zijn een aantal aanbieders die deze opleiding verzorgen:

Rijn en Duin faciliteert een basis triage training voor assistentes. Dit is niet verplicht, maar kan aanvullend zijn op bovenstaande activiteiten.

Ter inspiratie

Spreekuurondersteuner Huisarts in Hengelo

Een lichter spreekuur: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk

Oplossingsgericht leidinggeven

Met meer energie naar huis – oplossingsgericht werken voor de doktersassistent

Contactpersoon: Lisa Eekhof/Jonathan Baldi via mtvp@rijnduin.nl