Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Wil je aan de slag met het toekomstbestendig maken van jouw huisartsenpraktijk? Het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt hier mogelijkheden voor. Vanuit Rijn en Duin gaan we de huisartsen in onze regio ondersteunen bij het toepassen van MTVP.

Zoals bekend heeft de LHV besloten om het Integraal Zorgakkoord (IZA) alsnog te ondertekenen. Dat betekent groen licht om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitwerking van enkele belangrijke thema’s in het IZA, waaronder ANW-zorg en Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). De MTVP-afspraken voor de regio Zuid-Holland Noord zijn uitgewerkt in een Regioplan, tot stand gekomen op initiatief van de praktijkhoudende huisartsen, vertegenwoordigd in Huisartsencoöperatie De Limes. Rijn en Duin heeft daartoe als regio-organisatie ondersteuning geleverd.


Zorgverzekeraars Nederland (ZN), LHV en InEen hebben in de afgelopen periode een leidraad gepresenteerd. Daarin staan de kaders en randvoorwaarden waarbinnen MTVP wordt vormgegeven en gecontracteerd in 2023. Vanuit deze kaders zullen wij de huisartsen in onze regio helpen bij het realiseren van MTVP.

Het doel van Meer Tijd Voor de Patiënt

Het doel van MTVP is de huisartsenzorg toekomstbestendig maken. Hoe? Door een combinatie van interventies (acties) die kunnen bijdragen aan meer tijd voor de patiënt:

  1. Anders werken in de praktijk
  2. Samenwerken met het netwerk
  3. Uitbreiding van personale capaciteit
  4. Het voeren van het goede gesprek

Afspraken over de financiering van MTVP in de huisartsenzorg zijn opgenomen in het IZA.

Heb je een vraag of suggestie ten aanzien van Meer Tijd Voor de Patiënt? Neem contact op met Sabine Mira Ferrer via mtvp@rijnduin.nl.