Kwaliteit & Implementatie

HomeThema’sKwaliteit & Implementatie

Rijn en Duin ondersteunt wijksamenwerkingsverbanden en zorgverleners bij de implementatie en/of uitvoering van ketenzorgprogramma’s. Ondersteuning is er eveneens bij onder meer Positieve Gezondheid, Welzijn op Recept, samenwerking met gemeenten, VVT-organisaties en het sociaal domein en bij activiteiten die voortkomen uit het Integraal Zorgakkoord. De ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van scholing, ondersteuning van het kwaliteitsteam Rijn en Duin, ICT-ondersteuning en de Front Office.

Kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam van Rijn en Duin, bestaande uit eerstelijns zorgverleners, biedt ondersteuning, advies en expertise op het gebied van kwaliteit en implementatie. Denk hierbij aan chronische zorg, organisatie van zorg, projectmanagement, scholingen en ICT-ondersteuning, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren en samenwerking te bevorderen.

De kwaliteitsmedewerkers en kaderhuisartsen komen regelmatig bij elkaar om knelpunten en ontwikkelingen binnen de WSV’s te bespreken en de ondersteuning daarop af te stemmen.

Kwaliteit

Het beleid van Rijn en Duin wordt uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd met behulp van de Leidraad kwaliteit, HKZ-certificering en scholing. Daarnaast hanteert Rijn en Duin de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act), gebaseerd op de behoeften van wijksamenwerkingsverbanden / zorgverleners en de benchmark voor chronische zorg.

Rijn en Duin zet zich op het gebied van kwaliteit ook in voor:

Wijkscans en PREM-onderzoeken
Het aanreiken en implementeren van wijkscans en PREM-onderzoeken bij de wijksamenwerkingsverbanden. Het doel hiervan is inzicht verkrijgen in de gezondheidsbehoeften en ervaringen van patiënten in de verschillende wijken.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij de focus ligt op het implementeren van een PDCA-cyclus die bevorderlijk is voor de samenwerking tussen alle betrokken partijen: regio-organisatie, wijksamenwerkingsverbanden en zorgverleners.

Extractie, rapportage en benchmark
Rijn en Duin biedt ondersteuning bij het extraheren van data uit het HIS en het genereren van rapportages en benchmarkdata middels VIP Live. Zo ondersteunen we WSV’s bij het leveren van indicatoren voor de benchmark Transparante ketenzorg en maken we kwaliteitsverbetering inzichtelijk.

HKZ-certificering
Rijn en Duin biedt aangesloten wijksamenwerkingsverbanden de mogelijkheid om aan te sluiten bij de ‘multi-site’ HKZ-certificering van Rijn en Duin en ondersteunt WSV’s hierbij. Het betreft de HKZ-norm ‘Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein’, die betrekking heeft op de kwaliteit van dienstverlening. 

Kwaliteitshandboek en beheer
Rijn en Duin biedt WSV’s de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van Q-link/Q-Base. Q-link is een webapplicatie voor het beheer van het kwaliteitshandboek, Q-base een webapplicatie voor het beheren van kwaliteitsregistraties, als hulpmiddel bij kwaliteitsmanagement.

Heb je een vraag of suggestie voor de afdeling Kwaliteit & Implementatie of wil je contact opnemen met het kwaliteitsteam? Mail naar info@rijnduin.nl.