Positieve Gezondheid

HomeProjectenPositieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed waarbij het accent niet op ziekte ligt, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met die bredere benadering van gezondheid draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Het doel van Positieve Gezondheid is om tot oplossingen te komen die aansluiten op wat de patiënt belangrijk vindt. Beoogde resultaten zijn:

  • Verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg: zorg die aansluit op de behoefte van de patiënt;
  • Verhogen van participatie in de samenleving;
  • Verbetering van de gezondheid in bredere zin: door het versterken van de eigen kracht van mensen en hen inzicht en grip te geven op hun eigen gezondheid;
  • Verschillende mogelijkheden van ondersteuning worden zichtbaar en vindbaar voor de patiënt;
  • Betaalbare zorg: door doelmatige zorg kunnen de kosten omlaag;
  • Verbeteren van de werksituatie en werkplezier van professionals;
  • Professionals kunnen zich meer richten op gezondheidsbevordering;
  • Afname consulten in eerste lijn;
  • Afname doorverwijzing naar tweede lijn;
  • Betere samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociale domein.

Positieve Gezondheid in de praktijk

Het toepassen van Positieve Gezondheid is een actie voor de lange termijn. Het vraagt om een andere manier van handelen en een cultuuromslag. Een van de tools om ermee aan de slag te gaan, is het spinnenweb met de zes dimensies van Positieve Gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met het spinnenweb wordt gekeken naar het verhaal achter iemands kwaal.

Aan de hand van antwoorden van patiënten op vragen, wordt besproken wat de patiënt belangrijk vindt en wil veranderen en wie of wat daarvoor nodig is. Door vervolgens breed samen te werken als zorg- en welzijnsprofessionals, kom je tot betere oplossingen voor de patiënt.

Wat doet Rijn en Duin?

Bent u als zorgverlener aangesloten bij een wijksamenwerkingsverband van Rijn en Duin en zou u meer willen doen met Positieve Gezondheid in uw praktijk? Het kwaliteitsteam van Rijn en Duin ondersteunt zorgverleners op praktische wijze met een programma ‘Positieve gezondheid in de (huisarts)praktijk’, scholing en persoonlijke begeleiding.

Heb je een vraag of suggestie ten aanzien van Positieve Gezondheid? Neem contact op met Jacqueline Wallaart via wallaart@rijnduin.nl.