Gezonde zorg, Gezonde regio

HomeProjectenGezonde zorg, Gezonde regio

Rijn en Duin werkt in ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ (GzGr) samen met partners uit Zuid-Holland Noord aan innovatie voor de zorg. GzGr wil met slimme inzet van data patiënten zelf (beter) laten beslissen over behandelmogelijkheden en leefstijl, zorgverleners ontlasten en ondoelmatige zorg voorkomen.

Binnen GzGr gebruiken zorgverleners data om een beter advies op maat te kunnen geven aan patiënten. Het uiteindelijke besluit over een behandeling nemen zorgverlener en patiënt samen. Data zijn daarbij nadrukkelijk een hulpmiddel.

Door slimme inzet van data kan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ worden geboden:

  • De patiënt ontvangt informatie op maat over de eigen gezondheid, krijgt daardoor meer inzicht in (keuze)mogelijkheden van leefstijl en behandeling.
  • GzGr richt zich (ook) op preventie. Door vroegsignalering (in beeld krijgen van mensen met verhoogd risico op chronische aandoeningen) wordt onterechte instroom in zorg beperkt of zelfs voorkomen.
  • Door de inzet van data wordt bespaard op de inzet van arbeid. GzGr maakt hiervoor gebruik van bestaande kennistechnologie die breed kan worden toegepast.
  • De samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen wordt bevorderd.


Protocollen en kennisregels

Er zijn binnen GzGr inmiddels twee protocollen en zeven kennisregels ontwikkeld. De protocollen Pijn op de borst en Perifeer arterieel vaatlijden zijn volledig geïmplementeerd, evenals de kennisregels Behandelwensengesprek en Tussen wal en schip.

De volgende kennisregels worden op dit moment getest in een aantal praktijken en op korte termijn verder geïmplementeerd:

  • DOACS gebruik zonder nierfunctie
  • ICS gebruik bij COPD
  • Verhoogd risico op HVZ bij patiënten met psychofarmaca
  • Verhoogd risico ongewenste effecten bij lithiumgebruik
  • Sterke daling eGFR bij nierfunctiestoornissen 

Ter ondersteuning van de implementatie van de nieuwe kennisregels zullen er instructies worden gemaakt.


Projecten Gezonde zorg, Gezonde regio

Gezonde zorg, Gezonde regio kent meerdere deelprojecten:

Optimale hartfalenzorg thuis
Met het project Optimale hartfalenzorg thuis wordt de hartfalenzorg thuis geoptimaliseerd voor (nieuwe) hartfalenpatiënten en vroegsignaleren van decompensatio cordis. Patiënten ontvangen onder meer meetapparatuur (The Box) zodat zorgverleners hen kunnen monitoren. Ook worden werkafspraken nader uitgewerkt en ´de nieuwe werkwijze´ uitgevoerd en gemonitord.

Stevit
In de wijk Stevenshof in gemeente Leiden wonen relatief veel bewoners met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Binnen het project Stevit krijgen deelnemende patiënten een bloedrukmeter, weegschaal en stappenteller (The Box) die via een app op hun smartphone de meetgegevens deelt met de huisartsenpraktijk.

IMDI / Connect@Heart
Met Connect@Heart ontvangen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meetapparatuur (The Box) en consult voorbereidende vragenlijsten van de huisarts. Via de meetapparatuur en vragenlijsten houden de patiënten hun huisarts op de hoogte van hun gezondheidsstatus. Sommige patiënten hoeven hierdoor nauwelijks meer naar de huisarts en anderen wellicht vaker.

Pijn op de borst (POB)
Jaarlijks melden zich veel mensen met pijn op de borst (POB). Een deel wordt terecht doorverwezen en bij een deel blijkt er een klein risico op een cardiovasculaire gebeurtenis. Het gevolg is onnodige belasting van de tweede lijn en onrust bij de patiënt. Het project Pijn op de borst (POB) moet antwoord geven op de vraag ´Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt?’

Wat doet Rijn en Duin?

De inzet van Rijn en Duin binnen GzGr is gericht op het oplossen van problemen die zorgverleners constateren. Aangesloten wijksamenwerkingsverbanden kunnen meedoen aan pilots in het kader van GzGr. Bij bewezen effectiviteit van een product van GzGr, zal Rijn en Duin de implementatie hiervan in alle wijksamenwerkingsverbanden bevorderen.

Heb je een vraag of suggestie ten aanzien van Gezonde zorg, Gezonde regio? Neem contact op met Martine Jongboer via jongboer@rijnduin.nl.