Interventie MTVP: Meekijkconsulten

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Meekijkconsulten

Onder deze interventie verstaan we het kunnen consulteren van een expert binnen de eerste lijn zoals een kaderhuisarts, of een specialist binnen de anderhalve lijn of de specialistische zorg.

Wat deze interventie jouw huisartsenpraktijk en jouw patiënt oplevert

Een (vorm van) consultatie is van meerwaarde van de patiënt omdat het in veel gevallen wachttijd scheelt en soms ook onnodig bezoek aan bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ook wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken.

Voor huisartsen is consultatie prettig omdat het vaak eenvoudig is om aan te vragen, en er daarna snel inhoudelijk advies volgt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van mailen, bellen of verwijzen. 

Kaderhuisartsen of specialisten waarderen ook het feit dat zij via consultatie de huisartsen kunnen adviseren op basis van een concrete en onderbouwde vraagstelling. Ze vinden het ook prettig dat ze een schriftelijk verslag hebben van het gegeven advies in tegenstelling tot een telefonisch advies. En dat zij hun tijd en inzet vergoed krijgen.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moeten huisartsenpraktijken toestemming geven om deze gegevens te verkrijgen uit Vip en Zorgdomein (TCCN). Indien hier geen toestemming voor wordt verleend dan moet de praktijk zelf een uitdraai kunnen overleggen van de aantallen meekijkconsulten.

Einddoel: Praktijken maken aantoonbaar gebruik van de mogelijkheden van teleconsultatie en meekijkconsulten en maken optimaal gebruik van het leereffect van deze interventie.

Hoe voer je de interventie uit

Voorbereiding

Er zijn momenteel verschillende mogelijkheden voor consultatie.

  • Teleconsultatie (zie de mogelijke disciplines)
  • Meekijkconsulten GGZ, dit is Regulier Consultatieve Dienst
  • Eerstelijnsconsultatie kaderhuisartsen/apothekers via VIP (mogelijkheden zijn kaderhuisartsen HVZ, DM, long, leefstijl en kaderapotheker long) per 1 januari 2024.

Uitvoer

Ga na met je praktijk welke mogelijkheden je daarvan optimaal benut en welke nog niet. En verbindt daaraan een concrete actie om dichter tot het einddoel te komen van deze interventie.

Contactpersoon

Sabine Mira Ferrer via mtvp@rijnduin.nl