Interventie MTVP: Uitbreiding van personele capaciteit

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Uitbreiding van personele capaciteit

Bij deze interventie kan uitbreiding van personeel breed worden opgevat. Het kan gaan om de huisarts zelf die meer uren inzet. Maar ook om de (extra) inzet van een waarnemend huisarts, hidha (huisarts in dienst van een huisarts), doktersassistent, praktijkondersteuner, praktijkmanager, physician assistant en/of verpleegkundig specialist.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Extra personele capaciteit gaat om de brede inzet van personeel die nodig is om daadwerkelijk meer tijd in de spreekkamer te kunnen creëren.

De instroom van medewerkers is gezien de schaarste aan personeel voor de ene groep medewerkers lastiger dan voor een andere groep. Zo zijn er in onze regio voldoende waarnemers en potentiële praktijkhouders te vinden, maar zijn doktersassistenten een stuk lastiger te krijgen.

Aan deze interventie zijn geen minimale eisen verbonden.

Hoe voer je de interventie uit

Rijn en Duin ondersteunt de regio bij personele uitdagingen door voortzetting van de activiteiten van het Coördinatiepunt arbeidsmarkt in 2023.

Ter inspiratie

Meer ondersteuning of een andere manier om je personeel in te zetten. Bekijk welke mogelijkheden aansluiten op je praktijk.

Inloopspreekuur in achterstandswijk Rotterdam
Inzet van basisartsen in Kerkrade
Inzet physician assistant in Losser
Inzet physician assistant in Oldenzaal
Inzet praktijkmanager in Beverwijk
Inzet verpleegkundig specialist in Breda
Inzet verpleegkundig specialist in Lemmer
Inzet verpleegkundig specialist in Tegelen
Pilot Krachtige Basiszorg in Amsterdam
Pilot Krachtige Basiszorg in Rotterdam
Spreekuurondersteuner huisarts in Hengelo
Vier verpleegkundig specialisten in Eindhoven


Contactpersoon: Lisa Eekhof en Jonathan Baldi via mtvp@rijnduin.nl