Interventie MTVP: Flexibele consultduur

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Flexibele consultduur

Onder deze interventie verstaan we de aanpassing van de inrichting van spreekuurtijden. Verschillende zorgvragen hebben een verschillende consultduur nodig. Door bewust patiënten kort te zien waar het kan, ontstaat ruimte om andere patiënten langer te zien. Flexibele consultduur via anders inroosteren is in potentie een interventie die veel tijd oplevert.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

De voordelen van deze interventie op een rij:

 • Creëer ruimte door gebruik van flexibele consultduur, kort waar het kan lang waar nodig.
 • Meer rust en ruimte bij patiënten die een grote zorgvraag hebben.
 • Mogelijk minder verwijzingen door meer tijd voor complexe zorgvragen.
 • Het flexibel inzetten van de beschikbare spreekuurtijd is mogelijk als de triage hierop aangepast wordt.

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan, moeten huisartsenpraktijken aantonen dat de spreekuren flexibel worden ingedeeld. Een mix van inloop- en afspraakspreekuur valt hier ook onder.

Einddoel: in de praktijk worden spreekuren flexibel ingedeeld met consultduur die uiteenloopt van 5-30 minuten.

Hoe voer je de interventie uit

Voorbereiding

Het implementeren van flexibele consultduur vraagt om:

 • Samenwerking binnen het hele team
 • Duidelijke afspraken over de structuur en wat op welk spreekuur wordt gepland
 • Het alvast afspreken van een evaluatiemoment met teamleden; hoe werkt de aanpak flexibele consultduur voor onze praktijk en wat werkt nog niet lekker?

Agendabeheer

 • Flexibele consultduur
 • Gebruik telefonisch spreekuur huisarts
 • Gebruik van PGO of patiëntenportaal
  • Online e-healthconsulten
  • Labuitslagen
  • Online afspraak inplannen met duidelijke vermelding van één klacht per 15 minuten

Optionele scholing

Rijn en Duin faciliteert een basis triage training voor assistentes. Dit is niet verplicht, maar kan aanvullend zijn op bovenstaande activiteiten.

Ter inspiratie

Contactpersoon: Jonathan Baldi via mtvp@rijnduin.nl