Aan de slag met Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Aan de slag met Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Bekijk per kernelement van het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) bij welke interventies we jouw huisartsenpraktijk ondersteunen in onze regio Zuid-Holland Noord. Door verschillende interventies tezamen uit te voeren creëer je daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt. En kun je een flexibele consultduur van 15 minuten realiseren. Het is de bedoeling om de interventies vanuit een groeimodel in twee jaar tijd binnen je praktijk te implementeren.

Anders Werken in de huisartsenpraktijk
Kies tenminste één interventie in jaar 1 en tenminste één in jaar 2.

Taakherschikking

Beeldbellen en/of email en/of chatcontact met patiënten

Implementeren van eHealth platforms voor patiënten

Flexibele consultduur

Het voeren van het goede gesprek
Kies minimaal één interventie. In jaar 2 ontwikkel je deze interventie door.

Positieve Gezondheid

Training SOLK/ALK

Uitbreiding van personele capaciteit
De huisarts heeft vrije keuze in type uitbreiding van personele capaciteit. Dit kan in jaar 1 en/of jaar 2 ingezet en gecontinueerd worden.

Uitbreiding van personele capaciteit

Samenwerken met het netwerk (incl. samenwerken met het sociaal domein)
Deze interventies worden opgezet en uitgevoerd in jaar 2. Het betreft:

Welzijn op Recept

Meekijkconsulten

Samenwerking met het wijkteam/buurtteam/sociaal team/wijkmanager

MDO/casuïstiektafel met het sociaal domein, de tweede lijn en/of GGZ en/of wijkverpleging.


Beschikbare materialen MTVP

Aanvraagformulier MTVP en individueel praktijkplan

Intervisie: zie ‘intervisie MTVP’. Eén van de voorwaarden voor deelname aan MTVP is dat de huisartsenpraktijk tweemaal per jaar aan intervisie doet over de voortgang en resultaten van de gekozen interventies.

De MTVP-materialen zijn bovendien terug te vinden via de eigen inlog die een huisartsenpraktijk krijgt. Zoals ingediende stukken waaronder jouw inschrijving en intervisieverslaglegging.

Het online vragenuurtje van 4 juli kun je hier terugkijken.

Wat monitort Rijn en Duin voor MTVP?

Veelgestelde vragen en antwoorden