WSV Wijk & Wouden

HomeOver onsWijksamenwerkingWSV Wijk & Wouden

WSV Wijk & Wouden is het wijksamenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in Hazerswoude-Dorp, Stompwijk, Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Dit betreft huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten en overige zorgverleners. Daarnaast is er lokaal nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

WSV Wijk & Wouden wil de zorg rondom de patiënt zo goed en zo efficiënt mogelijk organiseren. Het WSV coördineert de zorg voor astma, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten en angst- en stemmingsstoornissen en streeft naar een zo goed mogelijke uitvoering daarvan. Maar ook buiten deze vijf zorgprogramma’s zoekt het WSV de samenwerking.

Intensieve samenwerking in de wijk bevordert namelijk een zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners en dicht bij huis is georganiseerd. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek. Zo draagt het WSV met de aangesloten zorgverleners bij aan gezonde en vitale inwoners!


Coöperatie Rijn en Duin

WSV Wijk & Wouden is lid van Rijn en Duin, de coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. Als regio-organisatie voor de eerstelijnszorg ondersteunt Rijn en Duin de aangesloten WSV’s en zorgverleners in het samenwerken aan een betere gezondheidszorg.