WSV GEZond Leiden

HomeOver onsWijksamenwerkingWSV GEZond Leiden

WSV GEZond Leiden is een wijksamenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in de gemeente Leiden: huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten en overige zorgverleners. Daarnaast is er lokaal nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

WSV GEZond Leiden wil de zorg rondom de patiënt zo goed en zo efficiënt mogelijk organiseren. Het WSV coördineert de zorg voor astma, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten en angst- en stemmingsstoornissen en streeft naar een zo goed mogelijke uitvoering daarvan. Maar ook buiten deze vijf zorgprogramma’s zoekt het WSV de samenwerking.

Intensieve samenwerking in de wijk bevordert namelijk een zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners en dicht bij huis is georganiseerd. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek. Zo draagt het WSV met de aangesloten zorgverleners bij aan gezonde en vitale inwoners!


Coöperatie Rijn en Duin

WSV GEZond Leiden is lid van Rijn en Duin, de coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. Als regio-organisatie voor de eerstelijnszorg ondersteunt Rijn en Duin de aangesloten WSV’s en zorgverleners in het samenwerken aan een betere gezondheidszorg.