WSV Hillegom

HomeOver onsWijksamenwerkingWSV Hillegom

WSV Hillegom is het wijksamenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in de gemeente Hillegom: huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten en overige zorgverleners. Daarnaast is er lokaal nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

WSV Hillegom wil de zorg rondom de patiënt zo goed en zo efficiënt mogelijk organiseren. Intensieve samenwerking in de wijk bevordert namelijk een zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners en dicht bij huis is georganiseerd. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek. Zo draagt het WSV met de aangesloten zorgverleners bij aan gezonde en vitale inwoners!

Kirsten Zwitser

Coöperatie Rijn en Duin

WSV Hillegom is lid van Rijn en Duin, de coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. Als regio-organisatie voor de eerstelijnszorg ondersteunt Rijn en Duin de aangesloten WSV’s en zorgverleners in het samenwerken aan een betere gezondheidszorg.