Rijn en Duin zoekt huisarts voor klankbordgroep zorgontwikkeling

HomeActueelRijn en Duin zoekt huisarts voor klankbordgroep zorgontwikkeling

Rijn en Duin zoekt huisarts voor klankbordgroep zorgontwikkeling

Heb je affiniteit met zorginhoud en ontwikkeling? Wil je hierover meepraten en advies geven? Dan is deze oproep mogelijk wat voor jou.

Onder de afdeling Zorgontwikkeling bij Rijn en Duin vallen de zorginhoudelijke werkgroepen, zij maken de zorgprogramma’s en verzorgen ook een aantal zorginhoudelijke projecten. In de klankbordgroep zorgontwikkeling zit een vertegenwoordiging van de disciplines uit onze regio. Zij kijken de producten van deze werkgroepen na, vullen ze aan en adviseren.

We zoeken een huisarts voor de klankbordgroep zorgontwikkeling!

De groep bestaat nu uit: Marja Haak (diëtist), Sandra van den Berg (fysiotherapeut), Caroline Nater (logopedist), Kirsten Kouwen (apotheker) en Ferdinand Oppenhuizen (huisarts/medisch adviseur). Sabine Mira Ferrer ondersteunt de groep. Stephanie Dortwegt is erbij als office manager.

Vaardigheden

Als lid wordt van je verwacht dat je:

 • Discipline overstijgend kunt denken
 • Afgevaardigd bent/gesteund wordt door/band hebt met je eigen beroepsgroep
 • Organisatorisch en operationeel sterk bent
 • Een hands-on mentaliteit hebt
 • Adequaat en actief reageert op verzoeken
 • Oog hebt voor de continuïteit
 • Zorginhoudelijk geschoold bent
 • Communicatievaardigheden hebt, zoals luisteren en doorvragen.

Wat zijn de activiteiten?

 • Transmurale afspraken & ketenzorgprogramma’s; de klankbordgroep stuurt proactief op welke transmurale afspraken ontwikkeld moeten worden en checkt en accordeert de updates van de ketenzorgafspraken.
 • Kwaliteitsavond; de klankbordgroep besluit welk onderwerp de kwaliteitsavond krijgt, denkt mee en toetst de inhoud van de kwaliteitsavond.
 • Themasessies; de klankbordgroep draagt bij aan de voorbereiding en inhoud van de tweejaarlijkse themasessies waar afvaardiging van de werkgroepen is uitgenodigd. Doel is kennisuitwisseling en nadenken over inhoudelijke ontwikkeling van de producten voor komend jaar.
 • Jaarplan; de klankbordgroep wordt gevraagd om input voor zorgontwikkeling voor het komende jaar. Ook bij de werkgroepen halen we inhoudelijke input op bij de achterban.
 • Communicatie met eigen beroepsgroep; de klankbordgroepleden halen en brengen actief inhoudelijke wensen en ontwikkelingen voor de doorontwikkeling van ketenzorg, kwaliteitsavonden bij hun achterban etc. Ze leveren inhoudelijke input vanuit de eigen beroepsgroep.

Wat levert het jou op?

Je wordt meegenomen in de laatste ontwikkelingen van onze regio. Je kunt ideeën vanuit je beroepsgroep kwijt. Je treft gelijken met inspiratie over de inhoud van multidisciplinaire samenwerking. En je versterkt je eigen netwerk.

Planning en scope

De klankbordgroep heeft de intentie om 1 keer in de maand online te overleggen. De klankbordgroep is adviserend.

De programmacommissie is niet eindverantwoordelijk voor:

 • Financiële besluiten; bijvoorbeeld uit offertes
 • Financiële afspraken met de zorgverzekeraar
 • Bestuurlijke besluiten; regionaal, of over strategie/governance

Het ligt niet binnen de taken van de klankbordgroep om:

 • De updates van de zorgprogramma’s en transmurale afspraken uit te werken – deze taak ligt bij de werkgroepen
 • De opzet van de kwaliteitsavond uit te werken – taak van desbetreffende werkgroep
 • De opzet van een gewenste scholing uit te werken – taak van desbetreffende werkgroep i.s.m. scholingscommissie

Inschatting tijdsbesteding

 • 12x per jaar 1-1,5 uur overleg + 1 uur voorbereidingstijd
 • 2x per jaar een avond voorjaars- of najaarssessie
 • 2x per jaar kwaliteitsavond + voorbereiding
 • Eventuele deelname aan een werkgroep

Vergoeding

Op de deelname aan de klankbordgroep zorgontwikkeling is de vacatieregeling van Rijn en Duin van toepassing.

Gerelateerd nieuws