Handreiking deelt lessen over implementatie GLI

HomeActueelHandreiking deelt lessen over implementatie GLI

Handreiking deelt lessen over implementatie GLI

Welke partijen heb ik nodig als ik met mijn samenwerkingsverband een GLI wil opzetten? Welke organisatievorm past daarbij het best? Hoe regel ik de financiering? De eind juli verschenen handreiking ‘Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)’ geeft concrete antwoorden op al dit soort vragen.

Met de handreiking kunnen samenwerkingsverbanden zelf aan de slag met het opzetten en implementeren van een GLI in hun regio.

De lessen zijn opgehaald binnen een subsidietraject van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Hierbij konden regionale samenwerkingsverbanden hun samenwerkingsverband doorontwikkelen en een implementatieplan voor een GLI maken.

Gedurende de projectperiode 2021-2022 hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC een overkoepelende evaluatie van de tien projecten uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een praktische handreiking. Deze biedt een samenwerkingsverband of zorggroep concrete handvatten om de GLI duurzaam te implementeren.

Bekijk de praktische handreiking

Ook is er een infographic gemaakt, waarin de vijf kernthema’s zijn verwerkt evenals de stappen die bij elk thema horen. De vijf thema’s zijn:

• Contractering en financiering
• Netwerkvorming
• Verbreding GLI
• Communicatie
• Implementatie en borging

Bekijk de infographicTags:

Gerelateerd nieuws