‘Nu investeren in een opleiding voor POH-Ouderen is goud waard’

HomeActueel‘Nu investeren in een opleiding voor POH-Ouderen is goud waard’

‘Nu investeren in een opleiding voor POH-Ouderen is goud waard’

De Caliber Academie, onderdeel van regio-organisatie Rijn en Duin, organiseert in samenwerking met Inholland Academy de POH-opleiding Ouderenzorg in de Eerste Lijn. De opleiding biedt praktijkondersteuners de kans om complexe zorg aan ouderen te verlenen, waarmee huisartsenpraktijken nu en in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden aan de groeiende groep kwetsbare ouderen. “Met de POH-opleiding Ouderenzorg is de praktijk voorbereid op de toekomst.”

De opleiding voor praktijkondersteuners uit de regio Zuid-Holland Noord start op 21 september 2023, duurt 13 cursusdagen en loopt door tot oktober 2024. De opleiding is bedoeld voor praktijkondersteuners die zich willen specialiseren in ouderenzorg en voor POH-Ouderen die zich willen laten bijscholen. Het resultaat van de opleiding voor de POH is up-to-date kennis en vaardigheden om de complexe zorg aan kwetsbare ouderen in de eerste lijn te verlenen en netwerkgericht te organiseren.

‘Ouderenzorg vereist specifieke kennis van een POH’

Mijke Hensing, huisarts bij Huisartsenpraktijk op 11 in Leiden en kaderhuisarts kwetsbare ouderen, is blij met het initiatief voor een POH-opleiding Ouderenzorg. “We kampen in de regio met een tekort aan POH-Ouderen. Eén van de oorzaken is wellicht dat er hier geen goede opleiding tot POH-Ouderen is. Terwijl kwetsbare ouderen de meest complexe patiënten in een huisartsenpraktijk zijn. Dat vereist specifieke kennis van een POH en kun je er niet zomaar even bij doen.”

Ook voor huisartsenpraktijken is een goed opgeleide POH-Ouderen van belang, vindt Hensing, die evenals kaderhuisarts Selma Jonkers ook zelf doceert tijdens de opleiding. “Met de toenemende vergrijzing is het voor huisartsen niet vol te houden om de zorg aan alle kwetsbare ouderen zelf te verlenen. Daarnaast wordt de POH-module Ouderenzorg alleen door de zorgverzekeraar vergoed als de POH-Ouderen een goede opleiding heeft gevolgd. Nu investeren in een POH-Ouderen is goud waard, zo ben je als praktijk voorbereid op de toekomst.”

Inhoud van de opleiding

De opleiding is gebaseerd op het functieprofiel POH-Ouderen (V&Vn, NVvPO, 2021) en op de deelcompetentie Kwetsbare ouderen in het functieprofiel Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH, 2018). De opleiding bestaat uit 13 lesdagen, verspreid over 13 maanden. Zo is er voldoende tijd om de theorie in de praktijk toe te passen, ‘vlieguren’ te maken en te werken aan de zes praktijkopdrachten. De studiebelasting ligt gemiddeld tussen de vier en acht uur per week.

De praktijkopdrachten bestaan uit het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, het opstellen van een zorgplan, het schrijven van een projectplan, het houden van een presentatie over een landelijke ontwikkeling, het uitwerken van een multidisciplinaire aanpak medicatieveiligheid en/of sarcopenie, het uitwerken van een multidisciplinaire aanpak bij een oudere met psychogeriatrische problematiek en (overbelaste) mantelzorg.


Regionale vertaalslag

Yvonne Zoetigheid-Holman (zie foto) is als opleidingsadviseur Contractonderwijs vanuit Inholland verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de POH-opleiding en bovendien een van de uitvoerende docenten. “Bij de Inholland Academy hebben we afgelopen jaren veel expertise opgebouwd rond deze opleiding. Tegelijkertijd is het een opleiding op maat, omdat we een regionale vertaalslag maken met experts uit de regio. Bovendien is ouderenzorg niet in elke regio op dezelfde manier georganiseerd, daar houden we ook rekening mee.” De regionale invulling is een van de verschillen ten opzichte van de POH-opleiding Ouderenzorg door Breederode Hogeschool, die bovendien minder uitgebreid is (vijf dagen verdeeld over drie maanden).

Door het volgen van de nieuwe opleiding krijgen POH’s een stevige positie, aldus Zoetigheid-Holman. “Niet alleen in de huisartsenpraktijk, maar ook in het netwerk. Ze leren nog beter samenwerken met andere disciplines die met ouderenzorg te maken hebben, om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. Wat we van oud-deelnemers terugkrijgen, is dat ze met deze opleiding alle kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om de functie van POH-Ouderen goed uit te kunnen oefenen.”

Behoud van personeel

Rijn en Duin is zeer blij met de POH-opleiding Ouderenzorg, aldus directeur Ontwikkeling Hans Brehler. “Als regio-organisatie heeft de arbeidsmarkt voor de eerstelijnszorg onze volste aandacht. Zo verkennen we diverse opties om vanuit Rijn en Duin instroomtrajecten op te starten met mbo-onderwijsinstellingen en het UWV. De POH-opleiding Ouderenzorg is mede voor het behoud van personeel een belangrijke stap. Het biedt praktijkondersteuners een mogelijkheid tot verdieping van het vak en betere patiëntenzorg.”

Meer informatie en aanmelden

De kosten voor de opleiding – te betalen door de praktijk en/of de deelnemer – bedragen € 2.995. Rijn en Duin draagt de kosten voor het studiemateriaal en de catering. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! Voor meer informatie en aanmelden, mail naar Jonathan Baldi via scholing@rijnduin.nl.


Tags:

Gerelateerd nieuws