100 dagen challenge Positieve Gezondheid: zo deed Noordwijk het

HomeActueel100 dagen challenge Positieve Gezondheid: zo deed Noordwijk het

100 dagen challenge Positieve Gezondheid: zo deed Noordwijk het

Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessionals vanuit een nieuw perspectief met elkaar en met inwoners omgaan? Om dat te ontdekken deden zorg- en hulpverleners in Noordwijk in de tweede helft van 2022 een 100 dagen challenge Positieve Gezondheid.

Gedurende 100 dagen deden de professionals mee aan de challenge, georganiseerd door wijkmanager Ria Eijck vanuit wijksamenwerkingsverband Noordwijk met ondersteuning van Eva van Steenbergen van Reos. Om de werkdruk niet te vergroten werden opdrachten zo klein mogelijk gemaakt, met een maximale tijdsinvestering van een half uur per week. Wie wilde, kon in deze periode drie keer een online intervisie volgen.

Voorbeelden van opdrachten

1. Voer deze week een positief gezondheidsgesprek met een collega/medewerker of familielid, vriend of buurvrouw
a. Bereid dit eerst voor; hoe ga je dit introduceren? Hoe krijg je de ander zover dit te doen?
b. Bedenk tevens wat goede vragen zijn voor na een ingevuld spinnenweb

2. Vertel aan een collega over je ervaringen met het positief gezondheidsgesprek vorige week. Wat leverde het jou op? Wat leverde het de invuller op? En wat zou het jouw omgeving/patiënten/klanten kunnen opleveren?

3. Bekijk eens welke voorzieningen niet binnen jouw domein liggen en welke partijen op de andere domeinen een rol spelen waarnaar jij mogelijk kan verwijzen. Heb je dit al in kaart of heb je hier wat in te doen? Wie of wat kan jou daarbij helpen?

Reacties van deelnemers

Marianne de Haas, bestuurder en GZ-psycholoog bij de PEP Groep (Praktijk Eerstelijns Psychologie):
“Het was leuk om onderdeel uit te maken van zo’n grote groep mensen die vanuit uiteenlopende achtergronden en disciplines hun steentje bij willen dragen aan het welbevinden van de inwoners in Noordwijk. Het zwengelt met name het bewustzijn aan de (behandel)scope te verbreden en niet teveel op de klacht en problemen in te zoomen. Het spinnenweb is een handig hulpmiddel daarbij, al zijn er – afhankelijk van degene die voor je zit – verschillende wegen die naar Rome leiden. Daarnaast werkt het perspectief verbredend om vanuit Positieve Gezondheid naar de interne organisatie te kijken. Het was kortom zeer waardevol.”

Hanneke Oltheten, huisarts bij Gezondheidscentrum Wantveld:
“Er waren veel enthousiaste deelnemers, dat is erg leuk. Voor de huisartsen is het een beetje teveel op dit moment om heel actief er mee bezig te zijn, maar ik ben in de spreekkamer wel op mijn manier met positieve gezondheid bezig en ik lees wel alles. Ik heb het er ook regelmatig met mijn collega’s over die ook aan de challenge meedoen, dus ook de anderen zijn er zeker actief mee bezig.

Reacties van andere deelnemende zorg- en hulpverleners:

  • Ik vond vooral de achtergrondinformatie met bijbehorende filmpjes over Positieve Gezondheid fijn. Tijd is wel een dingetje, daarom is het goed om aan te sluiten bij wat al in gang is gezet, zoals preventie.
  • Door het inzetten van Positieve Gezondheid worden drijfveren van patiënten duidelijker!
  • We willen dat al onze medewerkers vertrouwd raken met Positieve Gezondheid. Dat heeft tijd nodig, maar iedereen is enthousiast over preventie. De volgende stap wordt om met cliënten aan de slag te gaan, onder meer door Positieve Gezondheidsgesprekken te voeren.
  • Het heeft mij geïnspireerd en inzicht gegeven.

Tips en ervaringen

In een appgroep rond de 100 dagen challenge wisselden deelnemers tips en ervaringen uit. Zoals:

  • Een cliënt kan een domein van Positieve Gezondheid waar ze tevreden over is, goed gebruiken om een ander domein meer aandacht te geven. Zo kan iemand met veel sociale contacten mensen uitnodigen voor een wandeling, zodat ze bewegen combineert met haar sociale contacten.
  • Aan een cliënt met veel lichamelijke problemen kun je vragen: waar geniet je van en wat geeft jou afleiding? Daardoor ontstaat er een ander gesprek.
  • Aan iemand die er een beetje doorheen zit, kun je vragen: waar krijg jij energie van?
  • Ik heb het spinnenweb van Positieve Gezondheid ingezet bij een polyfarmaciegesprek. Daardoor komen ook andere zaken aan bod dan alleen het medicijngebruik.

Volgende stap

Verschillende organisaties in Noordwijk passen Positieve Gezondheid al toe in hun personeelsbeleid of willen het gaan gebruiken. Bijvoorbeeld in de jaargesprekken met medewerkers of in teamoverleggen. Een apothekersassistente heeft een training Positieve Gezondheid voor assistenten geïnitieerd, als ondersteuning voor gesprekken aan de balie.

Op Noordwijks niveau is er de ambitie dat alle disciplines in zorg en welzijn dezelfde taal gaan spreken, vanuit Positieve Gezondheid. Deelnemers aan de challenge zullen elkaar vaker treffen en een ‘ambassadeursoverleg’ met vertegenwoordigers van deelnemende organisaties wordt opgestart.

In Noordwijk is een brede werkgroep Positieve Gezondheid (eerste lijn en sociaal domein) actief om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid verder uit te dragen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om aan te sluiten bij Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord.

Op regionaal niveau krijgt het initiatief van WSV Noordwijk navolging. Zo doet WSV Oegstgeest een 100 dagen challenge, waarin de ervaringen en leerpunten vanuit Noordwijk zijn meegenomen.

Wil je ook met een 100 dagen challenge Positieve Gezondheid van start? Of heb je vragen in het algemeen over Positieve Gezondheid? Bekijk onze themapagina Positieve Gezondheid of neem contact met ons op via info@rijnduin.nl.

Gerelateerd nieuws