ZonMw-subsidie versterking eerstelijnszorg

HomeActueelZonMw-subsidie versterking eerstelijnszorg

Eind 2023 is de aanvraag voor de voorbereidingssubsidie ‘versterking eerstelijnszorg’ voor onze regio ingediend bij ZonMw en inmiddels hebben we bericht ontvangen dat deze is goedgekeurd. Dat betekent dat wij met elkaar aan de slag kunnen om invulling te geven aan de leerdoelen die zijn opgesteld.

In de aanvraag zijn de volgende leerdoelen opgenomen:

  1. Samenwerking tussen huisartsen, paramedici, apothekers en VVT-organisaties verbeteren en van elkaar leren, met als aandachtspunt de intentie om het sociaal domein en burgers te betrekken bij de zorg
  2. Versterking paramedie in de eerste lijn inclusief mandatering
  3. Opstellen subsidieaanvraag ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg regionale uitvoeringssubsidie’. Hiermee het regionale eerstelijns samenwerkingsverband, en voor iedere wijk in de regio een hecht wijkverband opzetten, uitbreiden en/of versterken. Hiermee werken we aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030.

Voor het eerste projectdoel is er contact met vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen. Er worden gesprekken gevoerd om de verwachtingen en wensen van elke organisatie in kaart te brengen. Projectdoel 2 is reeds opgestart: gesprekken met partijen zijn gevoerd en de terugkoppeling daarvan komt in een gezamenlijke bijeenkomst terug. Uiteraard wordt er gekeken/aansluiting gezocht op alle lopende plannen en initiatieven in de regio.

Vanuit Rijn en Duin zijn Eveline Los (eveline.los@loscare.nl) en Stephanie Dortwegt (dortwegt@rijnduin.nl) de projectleiders, onder de verantwoordelijkheid van Marrit Wester. Voor vragen kunt u bij hen terecht.

Gerelateerd nieuws