Verslag van Netwerk Next, GGZ-netwerk regio Zuid-Holland Noord

HomeActueelVerslag van Netwerk Next, GGZ-netwerk regio Zuid-Holland Noord

Verslag van Netwerk Next, GGZ-netwerk regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord is er een GGZ-netwerk (Netwerk Next), dat een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Dit netwerk bestaat uit tweedelijns GGZ-partners, de eerste lijn, het sociaal wijkteam Leiden en stichting Lumen, een organisatie voor herstelgerichte zorg aan mensen met psychische klachten door ervaringsdeskundigen.

De tweedelijns GGZ-partners zijn Transparant, Rivierduinen, Brijder, HSK, De Brug, GGZ integraal, Poli+, LUMC en Lubeck. Vanuit de eerste lijn is Rijn en Duin vertegenwoordigd door de kaderhuisarts Lucia van Vliet en medisch adviseur Ferdinand Oppenhuizen.

In maart is Netwerk Next weer bij elkaar geweest en is er gesproken over de wachttijden, capaciteitsproblemen en problematiek van de foutieve aanmeldingen. We hebben afgesproken dat we dit jaar een plan gaan maken om de wachttijdenproblematiek in kaart te brengen en beter te stroomlijnen met elkaar. Voor vragen op casusniveau (waar is deze complexe patiënt het best en het snelst geholpen?) komt er een bestuurlijke overlegtafel voor de regio Zuid-Holland Noord. Die is er nu in Hollands Midden en lijkt een betere doorstroming van complexe patiënten op te leveren. Hier kunnen casussen ingebracht worden met als doel in het overleg tot overeenstemming te komen wie de juiste zorg op de juiste plek gaat oppakken.

GGZ-instellingen zeggen toe hun verantwoordelijkheid te nemen en hier actief, probleemoplossend mee aan de slag te zullen gaan. Lucia van Vliet is hier onlangs bij geweest: “De bedoeling is dat wekelijks de GGZ-instellingen online bij elkaar komen en casussen bespreken die door huisartsen zijn ingebracht. Het gaat met name om complexe GGZ-problematiek, waarbij de patiënt maar niet op de juiste plek in zorg lijkt te kunnen komen, door welke obstakels dan ook. Wanneer bekend is hoe en op welke manier een casus kan worden aangemeld, dan laat ik het weten.”

Pilot over zorg(vraag)profielen

Daarnaast is er binnen Netwerk Next gesproken over een pilot die binnenkort gaat starten over zorg(vraag)profielen. Het afgelopen jaar is er, met ondersteuning van een subsidie-aanvraag, binnen Netwerk Next onderzocht hoe we de organisatie van GGZ-zorg meer in samenhang kunnen zien en organiseren. Het betreft hier meerdere organisaties die betrokken moeten zijn bij patiënten met een complexe GGZ-zorgvraag (bijvoorbeeld GGZ, verslavingszorg, sociale domein). De bedoeling is om de zorg modulair samen te stellen. Verschillende aanbieders leveren deze zorg in samenhang met elkaar, door een toegevoegde casemanager die de patiënt het hele traject begeleidt. Dit in plaats van zorg die elke organisatie opzichzelfstaand biedt zonder samenwerking.

Vanuit Netwerk Next wordt meer samenwerking op inhoud in de regio georganiseerd, waarbij de financiering vanuit de zorgverzekeraars hierop aansluit. Het betreft een pilot voor een regionale multicenter intake en behandeling voor mensen met complexe/ meervoudige problemen die moeilijk in zorg komen. Er wordt hiermee ‘veel handen aan het bed’ georganiseerd maar niet vanuit één organisatie maar door netwerkzorg. Patiënten worden sneller en hopelijk effectiever geholpen. Wanneer een patiënt in het eerste behandeljaar direct goed geholpen wordt, zullen kosten voor het tweede en derde jaar naar verwachting minder zijn. Zo gauw binnen Netwerk Next de pilot start, zullen we hier uitgebreider op terugkomen.

Voor vragen kun je terecht bij Martine Jongboer via mjongboer@reos.nl.

Gerelateerd nieuws