Update ketenzorgprogramma cardiometabool beschikbaar

HomeActueelUpdate ketenzorgprogramma cardiometabool beschikbaar

Het ketenzorgprogramma over cardiometabole aandoeningen heeft zijn jaarlijkse opfrisbeurt gehad. In dit bericht delen we de laatste wijzigingen in het programma.

1. Toegevoegd in dit ketenzorgprogramma is een persoonsgericht gesprek, waarin met de patiënt besproken wordt wat deze belangrijk vindt en wat daarvoor nodig is. Dit gebeurt op basis van het concept van Positieve Gezondheid. De afgesproken doelstellingen worden genoteerd in het Individueel Zorgplan (IZP).

    2. De verdere basis van het ketenzorgprogramma wordt gevormd door het bevorderen van een gezonde leefstijl in het onderdeel Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De norm van het viertal controles per jaar door de POH wordt losgelaten. We hopen dat POH’s hierdoor meer ruimte voelen om tijd te besteden aan de patiënten die gemotiveerd zijn met hun leefstijl aan de slag te gaan.

    3. Tot op de dag van vandaag is er in Nederland nog geen consensus bereikt over welk model de gouden standaard wordt van de diabetes subtypering, en dus welke categorieën men daarvoor gaat gebruiken. Tot die tijd willen wij jullie adviseren om vooralsnog de kaderhuisarts diabetes, de kaderapotheker diabetes of de internist te consulteren over het nut van het inzetten van metingen voor diabetes subtypering bij patiënten.

    4. Er is een nieuwe richtlijn verschenen voor atriumfibrilleren.

     • Bij de identificatie van patiënten met atriumfibrilleren wordt het onderscheid naar patiënten vanaf 65 jaar losgelaten.
     • Bij alle personen waarbij de bloeddruk wordt gemeten wordt het polsritme gecontroleerd. Als de pols onregelmatig is, wordt een 1-afleidingen ECG (KardiaMobile of MyDiagnostic) gedurende 30 seconden en/of een 12-afleidingen ECG vervaardigd om vast te kunnen stellen of er sprake is van atriumfibrilleren.
     • Bepaal niet meer het (NT-pro)BNP bij patiënten met atriumfibrilleren om hartfalen uit te sluiten, maar verricht een echocardiografie.
     • Bij nieuwe patiënten met atriumfibrilleren met een indicatie voor orale anticoagulantia gaat voortaan de voorkeur uit naar een DOAC.
     • Met de specialisten wordt in het tweede kwartaal van 2024 besproken wat dit betekent voor de transmurale afspraken.


     Gerelateerd nieuws