‘Samenwerking tussen domeinen krijgt al een impuls door het IZA’

HomeActueel‘Samenwerking tussen domeinen krijgt al een impuls door het IZA’

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) brengt veel teweeg in zorg en welzijn. Ook in Zuid-Holland Noord, waar partijen onder coördinatie van Transmuralis samenwerken aan ‘transformatieplannen’ voor de regio. In korte tijd is veel werk verzet, vertellen Veronique Bekendam en Manon Hekman, respectievelijk directeur en programmacoördinator Regioplan IZA bij Transmuralis. Een gesprek over samenwerking in de regio, de status en het vervolg van de IZA-plannen en het belang ervan voor onder meer eerstelijns zorgverleners. “We hebben iedereen nodig.”

Transmuralis is het samenwerkingsverband van zorg- en sociaal werkaanbieders en Zorg en Zekerheid in Zuid-Holland Noord. Er zijn momenteel 45 organisaties aangesloten bij Transmuralis, dat zich richt op het aanjagen en ondersteunen van domeinoverstijgende samenwerking. In het bestuur zijn de verschillende domeinen vertegenwoordigd.

Wat betreft het Integraal Zorgakkoord (IZA) is Transmuralis gevraagd om het voortouw te nemen bij de IZA-plannen voor de regio. In december 2023 is het regioplan Integraal Zorgakkoord voor Zuid-Holland Noord vastgesteld door de stuurgroep IZA. Het regioplan, waarbij vele partijen zijn betrokken, kent zes thema’s: acute zorg, chronische zorg, capaciteit & coördinatie, GGZ, ouderen, preventie. Er zijn bestuurlijke trekkers aangewezen en thematafels ingericht waar alle stakeholders aanschuiven. Voor het verkrijgen van transformatiemiddelen zijn er ‘snelle toets aanvragen’ ingediend en worden er plannen op deelonderwerpen ontwikkeld.

‘Niet alles dichttimmeren’

In korte tijd is veel werk verzet, vertelt Hekman. “Het regioplan betreft dan ook een eerste versie. We willen niet alles te snel dichttimmeren, maar juist in de samenwerking met betrokken partijen de plannen verder uitwerken. Die aanpak werkt heel prettig, merken we.”

Rijn en Duin is een van de partijen die nauw bij de transformatieplannen betrokken is of als kartrekker fungeert. “De partijen vertegenwoordigen hun achterban in de stuurgroep en betrekken hen bij de plannen”, licht Bekendam toe.

Veronique Bekendam.

Impuls voor samenwerking tussen domeinen

Over het waarom van het Integraal Zorgakkoord is Bekendam helder. “Voorheen werden in de zorg hoofdlijnenakkoorden per sector gesloten en probeerde elk domein haar eigen verbeteringen door te voeren. Dan merk je dat je tegen schotten aanloopt. Nu is er voor het eerst een integraal zorgakkoord. Je ziet die samenwerking tussen en over domeinen heen ook echt al een impuls krijgen, onder meer met het sociaal domein. Dit alles draagt bij aan passende zorg voor de inwoners van onze regio, maar bijvoorbeeld ook om de arbeidsmarktkrapte en werkdruk in de eerste lijn tegen te gaan.”

Hekman: “Uiteindelijk willen we allemaal de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit laten zijn. Om dat overeind te houden, met alle uitdagingen die op de zorg afkomen, vraagt om aanpassingen.”

In de praktijk moet dit voor met name huisartsenpraktijken tijd opleveren. “Er zijn allerlei initiatieven waarmee ze worden ontzorgd”, aldus Bekendam. “We ontwikkelen het Regionaal Aanmeldpunt Zuid-Holland Noord door, werken aan nauwere samenwerking tussen de wijkverpleging en het sociaal domein en ook op het gebied van mentaal welbevinden zijn er al mooie initiatieven. Ik denk aan het aanbieden van laagdrempelige GGZ-consultatie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die bijdragen aan passende zorg en het ontlasten van huisartsenpraktijken. Verder denk ik voor de gehele eerstelijnszorg aan gegevensuitwisseling, valpreventie of het nieuwe zorgpad knieartrose waar we stappen in zetten.”

Met elkaar in plaats van naast elkaar

De directeur van Transmuralis ziet tot haar genoegen dat alle partijen de handen ineen slaan om van het IZA een succes te maken. “De zorgpartijen staan er voor open dat een deel van de zorg wordt overgeheveld naar sociaal werkorganisaties, die onlangs ook lid zijn geworden van Transmuralis. Ook de samenwerking met gemeenten en Zorg en Zekerheid, als actief betrokken verzekeraar, draagt er aan bij dat er nu een domeinoverstijgende beweging op gang komt. Natuurlijk, de noodzaak is er, maar in deze regio is er ook een constructieve houding om samen te werken en over de eigen schaduw heen te stappen.”

Manon Hekman.

Tegelijkertijd heeft het proces ook tijd nodig. Hekman: “Het is best een ingewikkeld en bureaucratisch traject, met de snelle toets aanvragen en het indienen van transformatieplannen. Daardoor kunnen we minder snel aan de slag. Onze insteek is dat we aansluiten op waar de energie zit. Ook kijken we kritisch of we zaken kunnen integreren, want iedereen is al druk genoeg. Met elkaar in plaats van naast elkaar, is het motto.”

Komende maanden

De komende maanden staan in het teken van het doorontwikkelen van zowel het regioplan als de bijbehorende transformatieplannen. “We streven ernaar om ze voor de zomer aan te leveren, zodat we na de zomer kunnen starten met de uitvoering”, legt Hekman uit. “We willen dit qua draaglast hanteerbaar houden door niet alle plannen tegelijkertijd op eenzelfde plek te starten, maar het te verdelen.”

Transmuralis hoopt ook de betrokkenheid van burgers bij de thema’s vergroten. Hekman: “Eind vorig jaar zijn we daarmee begonnen en dit gaan we stap voor stap verder vormgeven, samen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord. We willen dat iedereen, burgers en professionals, goed aangehaakt en geïnformeerd blijven omtrent het IZA. In de volgende versie van het regioplan is communicatie daarom een belangrijk onderdeel. We hebben iedereen nodig, een gezonde regio maken we immers samen.”

Gerelateerd nieuws