Rijn en Duin schrijft aan 5 IZA-aanvragen

HomeActueelRijn en Duin schrijft aan 5 IZA-aanvragen

Rijn en Duin schrijft aan 5 IZA-aanvragen

Zoals het afgelopen jaar veelbesproken in Nederland heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Daarnaast is bekendgemaakt dat er €2,8 miljard transformatiemiddelen beschikbaar gesteld worden.

Van regiobeeld naar IZA-aanvraag

In onze regio is sindsdien een aantal stappen gezet. Eerst is er in Zuid-Holland Noord een regiobeeld gemaakt. Daarin is op basis van cijfers en wat we in de praktijk zien naar voren gekomen wat de belangrijkste speerpunten zijn voor deze regio voor de komende tijd.

Vervolgens is overleg geweest over de ideeën voor het indienen van IZA-aanvragen, waarmee je aanspraak kunt maken op de gelden. Die moeten zowel vanuit de zorginhoud op de werkvloer aanspreken als bestuurlijk gedragen zijn.

Een IZA-aanvraag bestaat uit een snelle toets (dat mogen er meerdere zijn), en als die goedgekeurd wordt, dan kun je voor het onderwerp een transformatieplan indienen.

Snelle toetsen

Rijn en Duin is (mede)aanvrager van de volgende snelle toetsen:

  • Valpreventie
  • GGZ
  • Welzijn op Recept; PO Welzijn en Welzo-groepen
  • Knie-artrose

We werken samen met veel zorgpartijen uit de regio. IT-partners en Reos helpen hierbij.

Transmuralis biedt alle snelle toetsen uit onze regio gebundeld aan bij Zorg en Zekerheid. In september liggen deze ter beoordeling voor aan de verzekeraars. We hopen na een positief advies aan de slag te kunnen met het schrijven van de transformatieplannen.

Gerelateerd nieuws