Project Hart voor Verbinden maakt cardiometabole zorg toegankelijker voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

HomeActueelProject Hart voor Verbinden maakt cardiometabole zorg toegankelijker voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Bewezen interventies inzetten voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat is de kern van het project Hart voor Verbinden. Zorgverleners en stakeholders uit de zorg verzamelden zich op 16 januari bij regio-organisatie Rijn en Duin in Leiderdorp voor de kick-off van dit project, dat zich richt op mensen met cardiometabole ziekten. Het moet leiden tot een beter begrip van het gebruik van geneesmiddelen, verbeterde therapietrouw en een gezondere leefstijl. Daarnaast is de eigen regie belangrijk, patiënten beslissen in dit project samen met hun zorgverleners over hun zorg. 

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te begrijpen en toe te passen. Hart voor Verbinden betrekt mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden actief bij hun gezondheid. Volgens Tobias Bonten, huisarts-epidemioloog en spreker tijdens de kick-off, zouden zorgverleners zich bewust moeten zijn van het feit dat een kwart van de bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Tobias: “Er is een bewezen samenhang tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheid. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden overlijden gemiddeld vier jaar eerder en krijgen vijftien jaar eerder problemen dan mensen met een hoge opleiding. De standaardzorg is niet voldoende aangepast op deze groep. Met deze wetenschap willen wij aan de slag.” Het project richt zich specifiek op mensen met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie en obesitas.

Hart voor Verbinden zet vier bewezen interventies in bij achttien huisartspraktijken, vier apotheken en een ziekenhuis. Zorgverleners in de regio worden ondersteund met scholing over deze onderwerpen. Daaruit moet een implementatieplan voortkomen voor het succesvol toepassen van deze vier interventies voor de doelgroep. Zowel regionaal als landelijk.  Het project maakt deel uit van de regeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ van het Zorginstituut Nederland.

De vier interventies zijn:

  1. Het gebruik van de terugvraagmethode in de apotheken om na te gaan of zorgverleners patiënten begrijpelijk informeren over hun medicijngebruik.
  2. Therapietrouw vergroten door begrijpelijke etiketten.
  3. Het gebruik van wearables door patiënten zoals een weegschaal, een bloeddrukmeter en een stappenteller vanuit het LUMC initiatief De Box. Zo kunnen zij zelf risicofactoren zoals bloeddruk en gewicht meten.
  4. Patiënten informeren over een gezonde leefstijl.

Met deze maatregelen wil de projectgroep van Hart voor Verbinden therapietrouw en de eigen regie van patiënten met beperkte  gezondheidsvaardigheden toe laten nemen.  

Tijdens de kick-off bijeenkomst in Leiderdorp maakten projectpartners en deelnemende zorgverleners kennis. Er werd meer inzicht geboden in de doelgroep (mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden) en in de verschillende interventies. Tijdens werksessies was er ruimte voor vragen en inzichten van samenwerkende organisaties die het projectteam helpen om het plan verder vorm te geven.

Hart voor Verbinden wordt gesubsidieerd vanuit ‘Samen Beslissen’ van Zorginstituut Nederland. Het tweejarige project Hart voor Verbinden wordt uitgevoerd door Stichting Health Base, regio-organisatie Rijn en Duin en het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL). Er wordt samengewerkt met organisaties zoals LUMC, Pharos, Nivel, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Zorgbelang inclusief.

Gerelateerd nieuws