Nieuwe tool voor de GGZ

HomeActueelNieuwe tool voor de GGZ

Nieuwe tool voor de GGZ

Margje Vlasveld vertegenwoordigt de diëtisten in de werkgroep GGZ van Rijn en Duin. We spraken Margje over een nieuwe tool die ze heeft ontwikkeld voor de GGZ.

Kun je iets meer vertellen over de tool?
Sophie Cabri, een derdejaars student diëtetiek van de Haagse Hogeschool, mailde mij begin december met de vraag of zij vijf maanden stage bij me mocht lopen om een innovatieve tool te ontwikkelen voor mijn diëtistenpraktijk. Ik dacht aan het zorgprogramma GGZ / Angst- en Stemmingsproblematiek. De diëtist kan veel betekenen voor patiënten én voor de samenwerkende zorgverleners.

Een tool voor de collega’s in de GGZ om over het eten te praten met de patiënt, zonder dat dit veel tijd kost en waarmee snel duidelijk wordt wanneer het wenselijk is om een diëtist te betrekken bij de behandeling. Deze tool hebben we ontwikkeld. Ook mijn collega Maaike Boere heb ik hierbij betrokken. Sophie heeft het eerste concept aan een aantal zorgverleners in een enquête voorgelegd met onder andere de vraag: ‘Zou je dit gebruiken?’ Het antwoord was unaniem ja.

Het is een mooi vormgegeven kaart van duurzaam stevig papier. Daar staat op GGZ en diëtist. Veel mensen associëren diëtisten met ‘niets lekkers meer mogen eten’ maar het tegendeel is waar. De bedoeling van deze tool is dat GGZ-zorgverleners in een vroeg stadium voeding ter sprake brengen bij de patiënt. Nu wordt er standaard gewerkt met de gezondheidsvragenlijst waar voeding helemaal niet aan bod komt. Terwijl het duidelijk is dat voeding wel degelijk van invloed kan zijn op je stemming. Darmbacteriën hebben grote invloed op je hersenen. Er is te weinig kennis over het werk van diëtisten en er is veel ruis over gezonde voeding in de media. Eigenlijk logisch dat het onderwerp voeding nauwelijks ter sprake komt en als een hete aardappel wordt doorgeschoven. Met deze tool wordt de aardappel lekkerder en makkelijker te verteren.

Als je de kaart openklapt dan zie je bovenaan de beslisboom diëtetiek die als bijlage is opgenomen in het ZP A&S / GGZ en daaronder vier vragen over eetgedrag. Naar aanleiding van de antwoorden kun je besluiten patiënten wel of niet te verwijzen naar een diëtist. Dat is aan de professionals zelf, we geven aan wanneer het zinvol is. Er wordt drie uur per jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Maar als je goed multidisciplinair samenwerkt kun je in drie uur aardig wat doen. Diëtisten kunnen helpen om weer meer plezier te krijgen in eten met praktische tips en recepten. En samen werken aan gezond(er) eetgedrag.

Waar kunnen we deze tool vinden?
Ik heb 200 kaartjes laten drukken. Het is altijd handig als zoiets fysiek op je bureau staat. Je kunt hem uiteindelijk ook vinden op de website van de wijksamenwerkingsverbanden en de website van het diëtistennetwerk ZHN. Het is de bedoeling dat de kaart bij de GGZ-organisaties komt, op de bureaus van de zorgverleners. Tot nu toe zijn de reacties op deze tool bijzonder positief. 200 kaarten is natuurlijk niet zo veel. Ik heb het nu voorgeschoten maar ik hoop dat we financiering vinden om er genoeg te laten drukken. Dat geldt ook voor de poster MooDFOOD met voedingstips om geestelijke gezondheid te ondersteunen.Tags:

Gerelateerd nieuws