Ketenzorgprogramma Cardiometabool gepubliceerd

HomeActueelKetenzorgprogramma Cardiometabool gepubliceerd

Ketenzorgprogramma Cardiometabool gepubliceerd

De eerste versie van het ketenzorgprogramma Cardiometabool is gepubliceerd en staat in de ZorgApp ZHN.

Wat zijn de wijzigingen?

Inhoudelijk
• De belangrijkste wijziging betreft het advies rondom medicatie bij DM2 met zeer hoog risico.
• De transmurale afspraken DM2 zijn in november 2021 geëvalueerd.

Technische samenvoeging regionale ketenzorgprogramma’s diabetes en hart- en vaatziekten
Zorgverleners hebben steeds meer aandacht voor de persoonlijke behoeften, motivatie, drijfveren en mogelijkheden van patiënten. Vanuit Rijn en Duin stimuleren en ondersteunen we deze beweging van de gestandaardiseerde ketenzorg naar meer integrale en persoonsgerichte zorg, waarbij geïntegreerde zorgprogramma’s een rol spelen. Lees er hier meer over.

Een eerste (kleine) stap hierin is de samenvoeging van de regionale ketenzorgprogramma’s diabetes en hart- en vaatziekten tot een ketenzorgprogramma Cardiometabool.
In dit ketenzorgprogramma vind je de werkafspraken rondom mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de basis van het ketenzorgprogramma. Verder zijn de modules diabetes mellitus type 2, hartfalen en atriumfibrilleren aan dit ketenzorgprogramma toegevoegd.

Dit is voor nu vooral een technische exercitie. Samenvoeging van de programma’s is een eerste stap/opmaat in de richting van meer integrale zorg. De ziektebeelden lijken immers veel op elkaar, en vallen medisch gezien onder de term cardiometabole aandoeningen (HVZ, DM2 en nierfunctiestoornissen). De registratie en opname van patiënten blijft voor nu hetzelfde.

In 2024 wordt het cardiometabole programma aangevuld met een meer persoonsgebonden aanpak (bijv. jaargesprek vanuit Positieve Gezondheid, individueel zorgplan in VIP). In de verdere toekomst gaan we ook kijken naar wat dit betekent voor de registratie in het HIS en de financiering van deze ketenzorg. Meer informatie daarover volgt nog.

Voor de eerstelijnsafspraken van het programma ga je naar werkafspraken > eerstelijn > cardiometabool.
Voor de transmurale afspraken van het programma ga je naar werkafspraken > transmuraal > cardiometabool.


Vragen?

Vraag of foutje gezien? Mail naar info@rijnduin.nl.

Gerelateerd nieuws