‘In Leiden wordt niet óver maar mét studenten gesproken’

HomeActueel‘In Leiden wordt niet óver maar mét studenten gesproken’

Op woensdag 1 november kwamen 120 studenten en professionals uit welzijn, zorg, onderwijs en overheid samen bij PLNT in Leiden voor het evenement mind: your business. De centrale vraag luidde: hoe geven we studenten het juiste handelingsperspectief om mentale problematiek te voorkomen en snel hulp te vinden als dat nodig is?

Doelen voor het evenement waren het creëren van nieuwe verbindingen, je laten inspireren als deelnemer en stappen maken in Leiden.

Malou Timmers van het Institute for Positive Health (iPH) was aanwezig om vragen te beantwoorden over het inzetten van Positieve Gezondheid als student of professional. Daarna werd de website younginleiden.nl gepresenteerd. Dit is hét platform om jongeren en studenten in Leiden regie te geven over hun eigen welzijn en henzelf en professionals meer overzicht te geven over het hulpaanbod. Over enkele weken wordt de website, na het verwerken van alle extra input, in zijn geheel in gebruik genomen.

In een panelgesprek met onder andere wethouder Fleur Spijker kwamen de volgende inzichten naar boven:

 • Doe het altijd samen met studenten als serieuze gesprekspartners
 • Juist met de huidige druk op de zorg moeten we zorgen dat jongeren zo snel mogelijk met elkaar en professionals over hun (beginnende) problemen praten
 • Het mooie compliment dat in Leiden al heel fijn wordt samengewerkt met studenten en vele partners in de stad

Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende workshops te volgen, van Lieve Mark, Stichting @ease, DOOR HET GELUID, Institute for Positive Health, PraatErover! en Time Out.

Integratie van zorg rondom studenten met mentale problematiek

Het middagdeel stond in het teken van het project van huisarts Nanny van den Braken om de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en zorg te verbeteren, samen met studenten. Met als doel om te komen tot integratie van de zorg rondom studenten met mentale problematiek door universiteit, welzijn en de zorg (nulde lijn, eerste lijn en tweede lijn). Studenten vallen niet tussen wal en schip door goede samenwerking en het voorkomen van dubbele activiteiten. Het leidt tot:

 • Sneller signaleren
 • Snel adequaat hulp bieden
 • Efficiënt gebruik maken van het aanbod vanuit welzijn
 • Korte lijnen en goede samenwerking met de zorg

De uitgangspunten hierin zijn om:

 • Zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven vanuit zorg en welzijn
 • Een preventieaanbod opstellen met behulp van al aanwezig aanbod vanuit diverse organisaties, met input vanuit studenten zelf
 • Het organiseren van zelfhulp en ondersteunen van de veerkracht van studenten, gebaseerd op behoeften en input vanuit studenten zelf
 • Het opstellen van een logische route door welzijn en zorg: signaleren -> triage -> samenwerking
Nanny van den Braken

Aan de slag

Tijdens de bijeenkomst zijn aan de hand van de eerder gemaakte customer journey (door Mirjam Kemmeren) extra ideeën en input opgehaald hoe studenten zichzelf en elkaar beter kunnen ondersteunen en we de samenwerking tussen professionals kunnen verbeteren.

Nanny van den Braken en Martine Jongboer gaan aan de slag met het project vanuit Rijn en Duin, met behulp van Zorg en Zekerheid en de gemeente Leiden.

Infographic: Ferry Timp

Gerelateerd nieuws