Huisartsen nieuwsgieriger naar MTVP en veranderkracht

HomeActueelHuisartsen nieuwsgieriger naar MTVP en veranderkracht
Frederique Boeren

Michelle Burer en Frederique Boeren van Commedicate, bureau voor coaching, nascholing en intervisie, startten in het najaar van 2023 met intervisies voor het programma Meer Tijd voor de Patiënt. Een coachingtraject dat wordt gefaciliteerd door Rijn en Duin. Zij begeleiden huisartsen twee jaar lang bij het implementeren van de interventies van Meer Tijd Voor de Patiënt in hun eigen praktijk, op zo’n manier dat deze aansluiten op de praktijkvoering. Rijn en Duin belde met de coaches voor een tussentijdse evaluatie: welke inzichten hebben ze tot nu toe opgehaald?

Wat houdt jullie begeleiding in?
Michelle: “Huisartsen moeten in het kader van MTVP twee interventies kiezen. Bijvoorbeeld Positieve Gezondheid, Welzijn op Recept, beeldbellen en e-health en meer. MTVP-intervisie is een vast en verplicht onderdeel, een twee jaar durend coachingtraject om te helpen bij het doorvoeren van de gekozen interventies.”

Frederique: “We hebben als coaches een eigen doelstelling toegevoegd aan de doelstellingen van het regioplan: het creëren van een samenwerkingsverband. Omdat wij geloven in de kracht van samen ontdekken.”

Michelle: “We nemen daar de tijd voor, een dagdeel per keer. Uit ervaring weten we dat het creëren van versterkende groepsdynamiek tijd nodig heeft maar dan vaak wel duurzaam is. In de Haarlemmermeer hebben we een mooie ervaring met een groep van 16 huisartsen die sinds 2010 twee keer per jaar bij elkaar komen en daar inmiddels een hele dag van hebben gemaakt. Zij hebben echt baat bij de samenwerking.”

Wat gebeurt er tijdens een intervisiebijeenkomst?
Michelle: “Tijdens de eerste intervisie haalden we zoveel mogelijk ideeën op voor het werken met MTVP. Dat delen van die ideeën binnen de groep zorgt voor veel inspiratie en nieuwsgierigheid. Huisartsen leren van elkaar en dat zorgt voor verbinding in de groep. Huisartsen zoeken elkaar op om te zien hoe iemand anders een interventie inzet. Of ze vragen elkaar naar ervaringen. Het inspireert om dingen uit te proberen. Er ontstaan echt mooie contacten.”

Frederique: “In de tweede intervisiebijeenkomst konden de huisartsen praktijkcasussen inbrengen in het kader van MTVP. Dat blijkt waardevol, zeker voor solisten. Zij kunnen collega’s raadplegen over bepaalde vraagstukken. Een praktijk is een bedrijf dus je loopt tegen bepaalde zaken aan op ondernemersvlak. Daar heb je als arts niet voor geleerd dus het is fijn als je dat soort casussen in kunt brengen. Denk aan het creëren van een bedrijfscultuur, wat doe je met bedrijfsuitjes, het bieden en organiseren van doorgroeimogelijkheden voor medewerkers maar ook je eigen werk- en privébalans. Het zijn hele diverse vraagstukken die de revue passeren.”

Michelle Burer

Wat brengt het nieuwe jaar intervisie?
Michelle: “Tijdens de eerste intervisie hebben we ideeën opgehaald. Die hebben we op kaartjes gezet en deze hebben we uitgedeeld in de groepen. Daar kunnen huisartsen eventueel nieuwe ideeën uit kiezen die ze willen invoeren. Na de tweede interventie hebben ze de opdracht gekregen om ideeën SMART te maken. Daar gaan ze de komende tijd mee verder. Ze verdiepen een interventie of kiezen voor een nieuwe. In jaar twee gaan we een verdiepingsslag maken op de zaken die in het eerste jaar zijn ontdekt. We zullen met dat doel een enquête delen met de deelnemers met een paar inhoudelijke vragen: waar willen ze nog op verdiepen, welke vragen hebben ze nog en wat hebben ze nu nog nodig van ons en de zorggroep.”

Zijn er interessante lessen voortgekomen uit de intervisies die jullie met ons kunnen delen?
Michelle: “We hebben veel opgehaald in al die sessies. We werken niet alleen voor Rijn en Duin maar ook voor de regio’s Haarlemmermeer en Amstelland. Die informatie gaan we verwerken en zullen we nog delen. Maar ik kan nu al wel bepaalde conclusies trekken. Er is nieuwsgierigheid ontstaan naar elkaar en MTVP. De aanvankelijke scepsis voor langere consulten is minder. We willen de artsen duidelijk maken dat MTVP op maat kan worden ingevoerd, op een manier die past bij de eigen praktijk. Artsen hebben zelf genoeg ideeën, wij willen de ruimte creëren om te experimenteren. Om hun eigen ideeën te omarmen. Ze weten zelf als geen ander hoe iets beter kan. Ze zijn ook nieuwgieriger geworden naar de eigen veranderkracht. De interventies die zij kiezen zijn immers niet in beton gegoten. Zij gaan ermee aan de slag in de praktijk en maken MTVP op deze manier eigen.”

Gerelateerd nieuws