Hartfalenbehandeling thuis

HomeActueelHartfalenbehandeling thuis

Patiënten met ernstig hartfalen kunnen vanaf nu ook thuis worden behandeld door een samenwerking van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zorgorganisatie Marente en Zorggroep Katwijk. Met deze nieuwe gespecialiseerde thuisbehandeling kunnen veranderingen bij hartfalen vroegtijdig worden gesignaleerd en behandeld.

Door de inzet van een verpleegkundig specialist en technologie kunnen patiënten thuis worden behandeld en kan een ziekenhuisopname worden voorkomen. De thuisbehandeling is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Vanaf september vorig jaar is de nieuwe zorgketen optimale hartfalenzorg thuis in pilotvorm gestart. Danielle Caspers, verpleegkundig specialist cardiologie bij Marente, behandelt sinds enkele maanden patiënten met ernstig hartfalen thuis in het werkgebied van Marente. “Patiënten zijn er erg blij mee. Op deze manier kunnen zij thuis in hun eigen vertrouwde omgeving herstellen met dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis.” Het vroegtijdig signaleren van overvullingsklachten en het stabiliseren c.q. voorkomen van verergering van de symptomen, staan centraal in de hartfalenzorg thuis. “Denk daarnaast ook aan het ontlasten van huisartsen, het verhogen van de zelfredzaamheid, de eigen regie én het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt”, vult Danielle Caspers aan.

Thuismetingen

Patiënten ontvangen een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen; ‘The Box’ genaamd. “Met een bloeddrukmeter en een weegschaal kan een patiënt zijn of haar eigen gezondheid nauwgezet in de gaten houden. De metingen van de apparatuur kunnen gekoppeld worden aan een app op de mobiele telefoon of een tablet”, zegt cardioloog Kirsten Kortekaas van het LUMC. Als de patiënt dan thuis op de weegschaal gaat staan, is het resultaat direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van de desbetreffende patiënt. “Op deze manier hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis. Ze houden thuis hun gezondheid in de gaten en indien nodig wordt de zorgverlener tijdig gewaarschuwd.”

Verwijzen

Op dit moment kunnen alleen cardiologen van het LUMC en huisartsen uit de gemeente Katwijk verwijzen naar verpleegkundig specialist Danielle Caspers. Eind 2023 wordt de pilot door de zorgpartijen geëvalueerd in de vorm van een waardecase-analyse. Bij goede resultaten verwachten de samenwerkende zorgaanbieders de hartfalen thuisbehandeling ook via verwijzingen van cardiologen en huisartsen uit de hele regio te starten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u de folder ontvangen? Neem rechtstreeks contact op met verpleegkundig specialist Danielle Caspers via hartfalen@marente.nl of 06 229 042 69.

Gerelateerd nieuws